QR Code
 

Thông qua vòng 3 cải cách chế độ niên kim của công nhân viên chức.

2017-06-27
  • Viện trưởng viện Lập Pháp Tô Gia Toàn

    Viện trưởng viện Lập Pháp Tô Gia Toàn

    Ngày 27/6 Viện Lập pháp thông qua vòng 3 về “ Ưu tiên lợi tức tiết kiệm” của công nhân viên chức

Ngày 27/6 Viện Lập pháp thông qua vòng 3 về “ Ưu tiên lợi tức tiết kiệm” của công nhân viên chức, từ nay ưu tiên này sẽ chính thức đi vào lịch sử.

 

Văn điều luật được tu sửa qui định, công nhân viên chức về hưu lãnh “ Tiền hưu tháng” với ưu đãi 18% lãi tiết kiệm sẽ không còn sau thời gian quá độ 2 năm; công nhân viên chức về hưu lãnh “Tiền hưu 1 lần” thì sẽ giảm dần theo năm đến 6% sau thời gian quá độ là 6 năm. Do các văn điều này sẽ được áp dụng vào ngày 1/7/2018 nên còn khoảng hơn nữa năm để mọi người chuẩn bị.

 

Luật mới còn qui định, công nhân viên chức có thể lãnh tiền niên kim và vợ hay chồng của họ phải duy trì hôn nhân từ 10 năm trở lên mới có thể lãnh được tiền của công nhân viên chức đã qua đời.

 

Ủy viên lập pháp Lý Tuấn Quận nói: “ Lần này Đài Loan kéo dài hơn 15 năm, nếu như chiếu theo qui định thì có thể kéo dài hơn 1 chút, do đó trên căn bản nếu nói đơn thuần về quỹ thì công nhân viên chức và giáo viên đều có thể kéo dài hơn 15 năm.”

 

Ủy viên Lý Tuấn Quận cho biết thêm, tuy tạm thời giải quyết nguy cơ phá sản quỹ lương hưu, nhưng luật còn qui định đơn vị hành chính cần phải định kỳ tiến hành tính toán tình trạng tài chính nhằm duy trì quân bình tài vụ.

 

Tố Kim