QR Code

Khai mạc Trung tâm công nghệ sinh học quốc gia

2018-10-15
  • Tổng thống Thái Anh Văn đi dự lễ khai mạc Trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học quốc gia

    Tổng thống Thái Anh Văn đi dự lễ khai mạc Trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học quốc gia

    Tổng thống Thái Anh Văn đi dự lễ khai mạc Trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học quốc gia

Ngày 15/10, Trung tâm công nghệ sinh học quốc gia do các cơ quan bộ ngành chính phủ thành lập được chính thức khai mạc.Tổng thống Thái Anh Văn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Trung Ương Liêu Tuấn Trí, thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết, Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ Trần Lương Cơ v.v..., đều đến dự lễ khai mạc.

 

Lúc phát biểu, tổng thống Thái Anh Văn cho biết, sự thành lập của Trung tâm công nghệ sinh học là một bước lớn trong ngành kỹ thuật y sinh, cũng là bức tranh ghép hình quan trọng để phát triển công nghệ sinh học, càng là một mốc quan trọng trong nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Đối mặt với tình hình quốc tế thay đổi không ngừng, tăng cường sức mạnh kinh tế mới là người chiến thắng thực sự.

 

Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị : Chúng tôi có niềm tin, các đơn vị cốt lõi quan trọng trung và hạ lưu của ngành kỹ thuật y sinh sẽ được tập trung ở đây, thúc đẩy sự đổi mới và phát triển công nghiệp .

 

Lúc phát biểu, ông Liêu Tuấn Trí nhắc đến, ban đầu, lúc mới xây dựng Trung tâm công nghệ sinh học, đã gây sự quan tâm của đoàn thể bảo vệ môi trường, họ cũng cho rằng, những nỗi lo này là rất có lý, sau nhiều lần trao đổi, khu vườn được rút nhỏ diện tích, các mảnh đất xanh khác đều được giữ lại, bây giờ, đây là một khu vườn xanh mướt, điều này tiêu biểu rằng, sự phát triển kinh tế và sự bảo vệ sinh thái môi trường là không có mâu thuẫn, mà đều có thể chăm lo cho cả hai bên.

 

Hiện nay, tại Trung tâm công nghệ sinh học, ngoài có các đơn vị chính phủ, còn có 11 hãng sản xuất thuốc mới và công cụ đã được phê chuẩn, sẽ ký kết và tiến vào đây trong thời gian sắp tới, sau này cũng sẽ mời các nhà sản xuất quốc tế tham gia, hy vọng năm 2025, có thể để cho 20 loại thuốc mới có mặt trên thị trường, phát triển nên ngành công nghiệp nghìn tỷ Đài tệ.

 

Lệ Phương