QR Code

Phản đối đưa Đài Loan sát nhập Trung Quốc, thủ tướng: Cảm ơn các bạn đã bảo vệ chủ quyền

2018-03-20
  • Thủ tướng Lại Thanh Đức

    Thủ tướng Lại Thanh Đức

    Thủ tướng Lại Thanh Đức (trái)

    Cục Thuế vụ Thuỵ Điển đổi tên Đài Loan thành “Đài Loan, một tỉnh của Trung Quốc”, những người Đài Loan sinh sống ở Thuỵ Điển đã tìm kiếm người thân bạn bè là người Đài Loan giúp đỡ ký vào bản liên danh ký tên, yêu cầu chính phủ Thuỵ Điển sửa đổi lại tên Đài Loan. Ngày 20/3 trong buổi chất vấn tại Viện Hành chính, uỷ viên lập pháp Lâm Sưởng Tá thuộc Đảng Lực lượng Thời đại đã chất vấn thủ tướng Lại Thanh Đức nghĩ như thế nào khi Trung Quốc chèn ép Đài Loan, gây áp lực buộc Mỹ và rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài xem Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc.

 

    Thủ tướng Lại Thanh Đức biểu thị, Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền, thế nhưng Trung Quốc đã dùng thủ đoạn của một nước mạnh, yêu cầu các doanh nghiệp thậm chí là một số quốc gia làm một số thay đổi không đúng sự thật, cách làm như vậy chỉ khiến cho Mỹ và các nước Tây phương nhìn thấy sự ngang tàng của Trung Quốc, sẽ chú ý đề phòng họ, điều này sẽ không có lợi cho Trung Quốc, thủ tướng cũng bày tỏ lòng cảm ơn những người bạn đã bảo vệ chủ quyền cho Đài Loan.

 

    Thủ tướng nói: “Đài Loan là một quốc gia độc lập chủ quyền, sẽ không bị ảnh hưởng từ bất cứ một áp lực nào bên ngoài, đương nhiên trong quá trình như vậy, ngoài việc chúng ta nhìn thấy sự ngang tàng của Trung Quốc và cũng nhìn thấy tiếng nói ủng hộ của chủ nhân đất nước, tôi xin bày tỏ ý cảm ơn mọi người, cảm ơn bạn bè quốc tế đã lên tiếng bảo vệ chủ quyền, bảo vệ quyền lợi quốc gia.”

 

Bích Ngân