QR Code

Phó tổng thống kêu gọi những người biểu tình phản đối cải cách chế độ Niên kim nên giữ thái độ hoà bình, lý tính

2017-04-21
  • Phó tổng thống Trần Kiến Nhân

    Phó tổng thống Trần Kiến Nhân

    Phó tổng thống Trần Kiến Nhân

    Đối với thái độ không mấy thân thiện và ôn hoà của những người tham gia cuộc biểu tình phản đối cải cách chế độ Niên kim tại khu vực gần Viện Lập pháp trong mấy ngày gần đây, sáng ngày 21/4 Phó tổng thống Trần Kiến Nhân (Chen Chien-Jen) cho biết, cải cách Niên kim là một công tác mang tình yêu thương và hoà bình, phó tổng thống kêu gọi ông Lý Lai Hy , chủ tịch Hiệp hội nhân viên nhà nước toàn quốc và những người tham gia cuộc biểu tình nên giữ thái độ bình tĩnh và lý tính để thảo luận vấn đề. phó tổng thống cho biết, ông tin tưởng việc cải cách chế độ bảo hiểm Niên kim sẽ được hoàn thành thuận lợi trước sự ủng hộ của đa số dân chúng.

 

    Phó tổng thống Trần Kiến Nhân nói: “Tôi tin tưởng ông Lý Lai Hy và những người biểu tình có sự yêu cầu riêng của họ, thế nhưng bất cứ một yêu cầu nào cũng cần có sự thảo luận trong bầu không khí hoà bình lý tính, chứ không phải dùng hành động bạo lực để biểu đạt ý kiến của mình. Tôi hy vọng trong quá trình cải cách mọi người đều có thể nghĩ đến rằng làm sao để cho thế hệ mai sau đều có thể nhận được số tiền này và nhận trong một thời gian lâu dài, đây là một công tác mang tình yêu thương và hoà bình.”

 

    Phó tổng thống cho biết, ông tin tưởng việc cải cách chế độ bảo hiểm Niên kim sẽ được hoàn thành thuận lợi trước tình yêu thương và lý trí của đại đa số người dân trên toàn quốc.

 

Bích Ngân