QR Code

Tổng thống Thái Anh Văn : Cải cách niên kim là giải quyết vấn đề đã được tích lũy trong mấy chục năm qua

2017-05-19

Sáng ngày 19/5, lúc tiếp kiến “Đoàn truyền thông tiếng hoa tại hải ngoại ”, lúc đề cập đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổng thống Thái Anh Văn cho hay, trong 1 năm qua, chính phủ đã hết sức mình trong việc nâng cấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quốc gia, chuyển đổi năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng, ngày nay, các chỉ tiêu kinh tế của Đài Loan đều có cải thiện, có rất nhiều ngành nghề quan trọng trên quốc tế cũng bắt đầu đồng ý đầu tư tại Đài Loan. Nhưng tổng thống cho hay, bà cũng biết rằng, nhìn từ gốc độ của người dân, những việc làm này của chính phủ là vẫn chưa đủ. Hiện nay chính phủ đã đẩy mạnh chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, chính phủ hy vọng nhân lúc bối cảnh kinh tế phục hồi, đặt nền tảng cho khả năng cạnh tranh trong tương lai của Đài Loan.

 

Trong mặt mạng lưới an sinh xã hội, tổng thống cho biết, ngoài hướng đến mục tiêu nhà ở xã hội, hoàn thành sửa luật cho chế độ chăm sóc dài hạn 2.0, xác định tài nguyên, dự án liên quan cải cách cũng đã đi vào giai đoạn sau cùng, để cho sau này không cần phải lo lắng cho cuộc sống về già của mình, bà cho rằng, mọi việc đều rất xứng đáng.

 

Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị : Tôi biết có một số người phê bình, cảm thấy cải cách quá chậm, mức cải cách không đủ lớn, nhưng tôi muốn nhắc nhở với mọi người, tiền hưu bổng là có liên quan đến lợi ích bản thân, đây vốn dĩ là một cuộc cải cách rất phức tạp và khó khăn. Dùng 1 năm để giải quyết vấn đề đã tích lũy trong mấy chục năm qua, tôi cho rằng, mọi việc đều rất xứng đáng.

 

Lệ Phương