QR Code

Quyết định mở cuộc họp lâm thời về “Cải cách lương hưu” và đề án “Điều lệ xây dựng cơ sở hạ tầng tầm nhìn xa

2017-06-14
Đối với các vấn đề liên quan đến “Cải cách lương hưu” và đề án “Điều lệ xây dựng cơ sở hạ tầng tầm nhìn xa”, Ủy viên lập pháp Đảng Dân Tiến đã cho đề xuất triệu tập cuộc họp lâm thời. Phía Ủy viên Đảng Quốc Dân cũng cho triệu tập mở cuộc họp lâm thời, đề nghị Tổng thống Thái Anh Văn phải đến Quốc hội trình bày báo cáo tình hình quốc gia sau việc Panama cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Trước chủ trương của hai Đảng, ngày 14/6 Viện lập pháp đã tiến hành cuộc họp đối thoại quyết định trình tự. 
 
Nhóm Đảng Quốc Dân trước cuộc họp đối thoại đã cho tiến hành họp Đại hội Đảng Quốc Dân, thu thập ý kiến và cho ra quyết định chung như sau, tuy không phản đối cuộc họp lâm thời nhưng nhấn mạnh cuộc họp lâm thời là để xử lý những vụ việc mang tính cấp bách, chính vì thế cuộc họp lâm thời phải mời Tổng thống Thái Anh Văn đến Quốc hội tiến hành báo cáo tình hình quốc gia sau việc Panama cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan.
   
Trưởng ban chấp hành Nhóm Đảng Dân Tiến Diệp Nghi Tân biểu thị, “Cải cách chế độ lương hưu” nhằm mục đích duy trì phát triển chế độ lâu dài, còn “Điều lệ xây dựng cơ sở hạ tầng tầm nhìn xa” có mục đích thông qua cơ sở hạ tầng để bắt kịp với các quốc gia trong khu vực Châu Á, bà kêu gọi Đảng đối lập nên gác bỏ sự đấu đá, cùng nhau đầu tư cho tương lai của quốc gia. 
 
Diệp Nghi Tân nói: “kiến nghị Viện lập pháp mở cuộc họp lâm thời, với mục đích hi vọng cải cách chế độ lương hưu đang trong hình hình cấp bách sớm được tiến hành, chúng tôi chỉ hi vọng điều lệ kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng tầm nhìn xa mau chóng thông qua, chúng ta hãy gác bỏ sự đấu đá, cùng xây dựng Đài Loan, cùng đầu tư cho tương lai.”
 
Tuy lập trường hai Đảng không đồng điệu, nhưng dưới ưu thế số ghế Đảng Dân Tiến áp đảo Quốc Dân Đảng, Cuộc họp lâm thời chiều 14/6 được dời sang ngày 5/7. Nghị đề thảo luận gồm “Cải cách lương hưu” và “Điều lệ xây dựng cơ sở hạ tầng tầm nhìn xa”.
 
Tường Vy