QR Code

Phòng mưa lớn gây tại nạn, bộ Quốc phòng thiết lập trung tâm ứng phó.

2017-06-17

Ngày 17/6 Bộ Quốc phòng cho biết, do ảnh hưởng của mùa mưa đầu hè khu vực Đông Á, mấy hôm nay toàn Đài Loan đều có mưa lớn. Mưa lớn liên tục có thể gây hậu hoạn, bộ Quốc phòng đã thành lập trung tâm ứng biến vào sáng nay để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho dân chúng.

 

Bộ Quốc phòng cho biết, hiện nay có khoảng 18.000 binh lực chuẩn bị sẵn sàng xuất quân cứu trợ khi có tai nạn xảy ra, xe thiết giáp, thuyền, ca nô và các công cụ cứu hộ cũng được chuẩn bị sẵn và bộ Quốc phòng cũng đã phân bổ binh lực đến các địa phương, chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời cứu trợ khi tai nạn xảy ra.

 

Bộ quốc phòng nhấn mạnh, quân đội sẽ tiếp tục nắm bất thông tin mới nhất về thời tiết, đồng thời yêu cầu khu tác chiến hoàn thành qui hoạch binh lực cứu nạn, toàn lực làm tốt khâu chuẩn bị phòng chống và cứu nạn.

 

Tố Kim