QR Code

Cá rô phi bị nhiễm virút Tilapia Lake.

2017-06-17
  • Cá rô phi bị nhiễm virút Tilapia Lake.

    Cá rô phi bị nhiễm virút Tilapia Lake.

    Cá rô phi ở Đào viên bị nhiễm virút Tilapia Lake.

Tại khu Quan Âm thành phố Đào Viên phát hiện 3 hồ nuôi cá rô phi Đài Loan bị nhiễm virút Tilapia Lake. Cục Nông nghiệp đã tiến hành công tác quản lý và thành lập tổ ứng biến làm rõ xem nguồn nước có bị ô nhiễm hay không.

 

Ngày 17/6 Cục trưởng cụ Nông nghiệp thành phố Đào Viên ông Quách Thừa Tuyền cho biết, 3 hồ cá rô phi xác nhận đã bị nhiễm virút Tilapia Lake, chúng tôi đã tiến hanh quản chế 2 tuần nay. 3 hồ này thuộc 1 đường dây, có phải bị lây nhiễm hay không, hay nguồn nước có vấn đề, hiện nay các đơn vị hữu quan đang tiến hành điều tra làm rõ.

 

Cục Nông nghiệp cho biết, ngày 13 và 14/6 phòng Bảo vệ động vật chính quyền thành phố Đào Viên cùng phòng Thực nghiệm vệ sinh gia xúc đã tiến hành lấy mẫu các hồ cá trong phạm vi bán kính 3km khu xảy ra dịch bệnh, nhanh nhất tuần sau mới có kết quả toàn diện. Tổ ứng biến sẽ tiếp tục tiến hành thị sát và quản chế sinh vật di động 2 tuần, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp phối hợp quản chế đề phòng dịch bệnh lây lan.

 

Tố Kim