QR Code

Đài Loan và Panama cắt đứt bang giao. Bộ Ngoại giao sẽ bảo vệ tài sản của Đài Loan ở hải ngoại

2017-06-17

Đài Loan và Panama cắt đứt quan hệ ngoại giao. Ngày 17/6 đại sứ Tào Lập Kiệt trở về Đài Loan. Ngày 17/6 Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, sẽ có chính sách thích đáng để bảo vệ tài sản của Đài Loan tại hải ngoại, nhân viên đại sứ quán cũng sẽ có những xử lý thỏa đáng theo tiêu chuẩn đã định.

 

Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, ông Tào Lập Kiệt chiếu theo ngoại giao thực tiễn rời khỏi đại sứ quán trong thời gian ngắn nhất, còn việc đóng cửa đại sứ quán sẽ do nhân viên thâm niên phụ trách. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng đã mở các cuộc họp về vấn đề liên quan, đồng thời chỉ thị đại sứ quán trình kế hoạch và qui trình rút đại sứ quán tại Panama về nước.

 

Còn về việc xử lý tài sản đại sứ quán Đài Loan tại Panama, bộ Ngoại giao cho biết, sẽ áp dụng biện pháp thích đáng để bảo vệ tài sản tại Panama. Về vấn đề việc có đặt văn phòng đại diện của Đài Loan tại Panama hay không thì hiện giờ Bộ Ngoại giao chưa quyết định.

 

Tố Kim