QR Code

“Chính sách hướng Nam mới” là mới như thế nào? Văn phòng đám phán kinh tế thương mại Viện Hành chính: lấy nhu cầu làm định hướng

2017-06-18

Chính phủ thúc đẩy triển khai chính sách hướng Nam mới, vào ngày 15-6, Đại diện của Văn phòng đám phán kinh tế thương mại Viện Hành chính (OTN) Thái Duẫn Trung tiếp nhận phỏng vấn của chương trình “Chào buổi sáng Đài Loan” của đài phát thanh RTI, đồng thời giải thích chữ “mới” của “Chính sách hướng Nam mới”.

 

Theo ông Thái Duẫn Trung chỉ ra, năm 1993 Tổng thống Lý Đăng Huy nêu ra chính sách hướng Nam, lấy cung cấp làm định hướng, xuất khẩu những thế mạnh của Đài Loan, mà không chú trọng đến nhu cầu của đối phương lắm, và trọng tâm triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực kinh tế thương mại, nên đã triển khai rất nhiều trong hai lĩnh vực đầu tư và thương mại; còn “Chính sách hướng Nam mới” của Tổng thống Thái Anh Văn sở dĩ được gọi là “mới”, là bởi bì xuất phát từ nhu cầu, ngoài đáp ứng nhu cầu của các quốc gia đối tượng của chính sách hướng Nam mới, thì đồng thời cũng tạo lợi ích cho Đài Loan.

 

Ông Thái Duẫn Trung nói: “Chúng ta phải xem các đối tác của chúng ta cần gì, anh phải xác định trước xem họ cần gì, anh hợp tác với họ vào đúng lúc và đúng những thứ mà họ cần, thì đối tác mới có hứng thú, do vậy thứ nhất chúng ta trước hết phải biết được họ cần gì, thứ 2 là phải đáp ứng được nhu cầu của họ, cái quan trọng nhất, chúng ta cũng đảm bảo được lợi ích của bản thân. Do vậy xác định nhu cầu của đối phương, thỏa mãn nhu cầu của đối phương, cũng tìm được lợi ích của bản thân, đó chính là “Chính sách hướng Nam mới”.

 

Ông Thái Duẫn Trung cũng lấy ví dụ để giải thích, Indonesia dân số rất đông, nhu cầu của thị trường rất lớn, nhưng do thiết bị và kỹ năng sản xuất khá lạc hậu, sức sản xuất kém; các mặt hàng dân sinh như đường, gạo cũng không thể tự cung tự cấp được. Trong khi đó nông nghiệp của Đài Loan có thể nói là phát triển đạt mức hàng đầu thế giới, ngoài lợi ích kinh tế của bản thân, thì cũng thông qua hợp tác với Indonesia để thỏa mãn thị trường trong nước của Indonesia, không những có thể giúp Indonesia bình ổn vật giá, mà ngoài ra cũng tạo lợi ích cho Đài Loan, thậm chí có một số sản phẩm đặc sản mà Đài Loan không sản xuất được, còn có thể được cung cấp bởi phía Indonesia, bảo đảm an toàn lương thực cho Đài Loan.

 

Đối với hiệu ích của “Chính sách hướng Nam mới”, ông Thái Duẫn Trung cho biết, đối với việc thúc đẩy chính sách dân chúng thường hy vọng có thể thấy được hiệu quả ngay lập tức,thực ra chính phủ lập ra gần 210 chỉ tiêu đạt kết quả quan trọng đối với việc triển khai thực hiện chính sách hướng Nam mới (gọi tắt là KPI) , hơi nữa xem xét những chỉ tiêu này đều phải có tính thách thức, tạo ra được hiệu ích tổng thể, cũng phải để mọi người đều cảm nhận được.

Hải Ly