QR Code

Dự án giảm tổn thất lương thực do Đài Loan đề xuất sẽ được đệ trình trong năm tới

2017-06-18

Đài Loan đề xướng dự án giảm tổn thất lương thực trong Hội nghị hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2013, là một dự án được tiến hành nhiều năm và đã giành được sự tài trợ của APEC, dự án này sẽ được đệ trình vào năm tới.Ngày 12/6, Ủy ban nông nghiệp Đài Loan cho biết, theo báo cáo nghiên cứu của Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), lương thực trên toàn cầu mỗi năm có khoảng 1,3 tỉ tấn, cũng tức là có khoảng 1/3 lương thực bị tổn thất hoặc bị lãng phí, ngoài ra , theo nghiên cứu của Đài Loan cho thấy, khu vực APEC hàng năm có khoảng 26,7% lương thực bị tổn thất và lãng phí,trong đó tổn thất lương thực chiếm 60%, lãng phí chiếm 40%, những lương thực bị tổn thất và lãng phí này đủ để cung cấp 1 năm cho khoảng 800 triệu người nghèo khổ.

 

Để giải quyết vấn đề tổn thất và lãng phí thực phẩm, Ủy ban nông nghiệp đã đề ra dự án giảm tổn thất lương thực trong nhiều năm và đã giành được sự tài trợ của APEC. Trong dự án này, ngoài thảo luận chi tiết về vấn đề tổn thất và lãng phí lương thực, Ủy ban nông nghiệp còn thành lập kho dữ liệu và công cụ đánh giá, những tư liệu này sẽ cung cấp cho các nước thành viên APEC tham khảo.

 

Năm nay Việt Nam là nước tổ chức hội nghị APEC, Việt Nam sẽ đưa nghị đề an toàn lương thực vào một trong những nghị đề quan trọng, tháng 8 tới, Ủy ban nông nghiệp cũng sẽ cùng với Việt Nam tổ chức hội thảo, ngoài trông mong hội nghị cấp cao và hội nghị các bộ trưởng APEC có thể tiếp tục chú trọng nghị đề này, cũng hy vọng có thể áp dụng kiến nghị của Đài Loan trong dự án giảm tổn thất lương thực này.

 

Lệ Phương