QR Code

Viện quản lý kinh doanh của trường khoa học công nghệ Đài Bắc giành được sự chứng nhận của Âu Mỹ

2017-06-19

Toàn thế giới có 2 cơ quan chứng nhận học viện quản lý kinh doanh nổi tiếng, bao gồm “AACSB” của Mỹ và “EQUIS” do Quỹ châu Âu về phát triển quản lý (EFDM) kiểm định. Trường khoa học công nghệ Đài Loan cho biết, cơ quan AACSB chú trọng sự quy hoạch chương trình giảng dạy và kết quả học tập đa dạng của học sinh, còn EQUIS là chú trọng sự quốc tế hóa, liên kết doanh nghiệp và đạo đức giáo dục giữa thầy trò và khóa học.

 

Ngày 19/6, Viện trưởng viện quản lý kinh doanh của trường khoa học công nghệ Đài Loan Loan Bân cho biết, tháng 7-2013, Viện quản lý kinh doanh của trường đã được sự chứng nhận của AACSB, tháng 3 năm nay, EFDM cử phái 4 ủy viên đánh giá đến trường học để phỏng vấn giáo viên, sinh viên, đại diện doanh nghiệp và đại diện nhà trường, kiêm tra tại chỗ về chính sách quản lý, nguồn lực hành chính, thiết kế chương trình giảng dạy và chất lượng học sinh v.v...

 

Loan Bân cho biết, các học viện quản lý kinh doanh trên toàn thế giới chỉ có 5% học viện giành được sự chứng nhận của AACSB, nhưng được sự chứng nhấn của EQUIS thì rất ít, chỉ có 1%, sau khi viện quản lý kinh doanh của trường khoa học và công nghệ Đài Bắc giành được chứng nhận EQUIS, toàn thế giới tổng cộng có 172 trường giành được chứng nhận, và hiện nay chỉ có 789 trường giành được sự chứng nhận của AACSB

 

Hiện nay Đài Loan có viện quản lý kinh doanh thuộc trường đại học quốc gia Chính Trị giành được hai chứng nhận này. Sau khi giành được chứng nhận EQUIS, mỗi 3-5 năm phải chấp nhận đánh giá nhằm đảm bảo chất lượng của trường học.

 

Lệ Phương