QR Code

Lĩnh vực nông nghiệp thuộc chính sách hướng Nam mới xúc tiến phát triển tổ chức, Ủy ban nông nghiệp rà soát các mục chi tiết

2017-06-28

Hiện tại Bộ Ngoại giao đang hợp tác với Ủy ban nông nghiệp tổ chức “Kế hoạch giao lưu đại sứ thanh niên nông nghiệp chính sách hướng nam mới 2017”, theo đó sẽ tuyển chọn 30 thanh niên Đài Loan ưu tú trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và chăn nuôi ở độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi, và chia ra làm 2 đoàn, mỗi đoàn 15 người, đi tham dự các khóa tập huấn giao lưu tại  các quốc gia mục tiêu của chính sách hướng Nam mới. Năm nay chọn Philippines và Indonesia làm quốc gia giao lưu khóa đầu tiên.

 

Vào ngày 28-7 Ủy ban nông nghiệp Đài Loan cho biết, trong phương diện nông nghiệp thuộc chính sách hướng nam mới, ngoài giao lưu nhân tài, hiện nay Ủy ban nông nghiệp Đài Loan cũng đang yêu cầu các cơ quan liên quan tập hợp thông tin của các quốc gia thuộc chính sách hướng Nam mới, tới thăm những doanh nghiệp đã đầu tư và phát triển kinh doanh đạt hiệu quả tại nước sở tại. Do Sở thí nghiệm nông nghiệp vốn đã có các đối tác hợp tác như hội nghị APEC, Hiệp hội hạt giống châu Á Thái Bình Dương (APSA), Tổ chức sức sản xuất châu Á (APO), và Trung tâm nghiên cứu phát triển rau châu Á Thế giới (AVRDC), bởi vậy cũng là cơ quan quan trọng được Ủy ban nông nghiệp giao phó nhiệm vụ thu thập thông tin của các quốc gia hướng Nam mới.

 

Giám đốc Sở thí nghiệm nông nghiệp Trần Tuấn Quý nói: “Khi rà soát, chúng tôi sẽ bắt đầu từ một số phương diện, bao gồm kim ngạch xuất nhập khẩu của toàn bộ nền nông nghiệp, môi trường kinh tế xã hội, và điểm yếu nhất cũng như mạnh nhất trong nông nghiệp, sau khi có những nội dung này rồi, chúng tôi mới đối chiếu với phần trong nước, nếu vừa đúng họ có nhu cầu, còn chúng ta cũng có kỹ thuật, thì có nghĩa đó là cơ hội của chúng ta.”

 

Ông Trần Tuấn Quý cũng chỉ ra, thu thập dữ liệu chủ yếu là để phân loại nhu cầu của từng quốc gia, để Đài Loan biết được các mặt hàng xuất khẩu nào là phù hợp, mà không phải cùng một sản phẩm xuất đi tất cả các nước.

Hải Ly