QR Code

Bộ giáo dục tổ chức buổi chia sẻ tâm đắc về chương trình học tập tại hải ngoại

2017-07-17
  • Để nâng cao tầm nhìn quốc tế, Bộ giáo dục Đài Loan đẩy mạnh chương trình học tập tại hải ngoại

    Để nâng cao tầm nhìn quốc tế, Bộ giáo dục Đài Loan đẩy mạnh chương trình học tập tại hải ngoại

    Để nâng cao tầm nhìn quốc tế của giới trẻ, Bộ giáo dục đẩy mạnh chương trình học tập tại hải ngoại, ngày 17/7, Bộ giáo dục tổ chức buổi
    chia sẻ tâm đắc học tập, để cho càng nhiều người tham gia chương trình này

Để khích lệ giới trẻ ra nước ngoài tiếp nhận đào tạo hoặc thực tập, Bộ giáo dục Đài Loan đã đưa ra “Chương trình học tập tại hải ngoại”, cho đến nay đã có 21.640 học sinh ra nước ngoài tham gia lớp đào tạo hoặc thực tập. Ngày 17/7, Bộ giáo dục tổ chức buổi chia sẻ tâm đắc học tập, mời 5 học sinh đến chia sẻ tâm đắc học tập của mình, trong đó, Lâm Nghi Huân đã đến Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore thực tập, Huỳnh Mạnh Bình đến trường đại học Bangkok đào tạo 5 tháng.

 

Lâm Nghi Huân, tốt nghiệp thạc sĩ trường đại học giao thông vào năm ngoái, trong thời gian học tập, Huân từng thông qua chương trình “Xây dựng ước mơ học tập tại hải ngoại”, đến Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore thực tập 6 tuần. Lâm Nghi Huân cho biết, cơ quan này chủ yếu là phân xử các tranh chấp giao dịch thương mại toàn cầu, quá trình tố tụng trọng tài thông thường không công khai với bên ngoài, ngoài tham gia các hoạt động bình thường của Trung tâm trọng tài, Lâm Nghi Huân còn được tham gia vào quá trình tố tụng trọng tài.

 

Lâm Nghi Huân nói : Các giáo viên ở bên đó rất tốt, trước sự đồng ý của đương sự hai bên, họ để cho các sinh viên thực tập tham gia quá trình tố tụng trọng tài 1 tuần lễ, cơ hội thực tập này rất có ích cho công việc sau này của chúng tôi.

 

Sinh viên thạc sĩ trường đại học quốc gia Chính Trị Huỳnh Mạnh Bình đến trường đại học Bangkok, Thái Lan, tiếp nhận đào tạo 5 tháng, Mạnh Bình đã làm quen được các bạn bè đến từ Ai Cập, Iran, Indonesia v.v..., và cũng đã hiểu thêm về văn hóa và thị trường việc làm tại Thái Lan.

 

Huỳnh Mạnh Bình cho biết : Trong thời gian sinh sống nửa năm tại Thái Lan, tôi học hỏi được rất nhiều, tôi cảm thấy điều kiện việc làm ở Thái Lan cũng không kém Đài Loan, vì vậy, theo tôi, Thái Lan là một lựa chọn tốt trong tương lai.

 

Bộ giáo dục hy vọng thông qua sự chia sẻ của các học sinh này để khích lệ càng nhiều học sinh ra nước ngoài học tập, giao lưu, nâng cao lực lượng di chuyển quốc tế.

 

Lệ Phương