QR Code

Tiếp kiến Tổ chức phóng viên không biên giới. Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng có càng nhiều INGO đến thăm Đài Loa

2017-07-17
  • Tổng thống tiếp kiến Tổ chức phóng viên không biên giới

    Tổng thống tiếp kiến Tổ chức phóng viên không biên giới

    Ngày 17/7, tại phủ tổng thống, tổng thống Thái Anh Văn (phải) tiếp kiến đoàn đại diện Tổ chức phóng viên không biên giới

Ngày 17/7, tổng thống Thái  Anh Văn tiếp kiến “ Đoàn đại diện Tổ chức phóng viên không biên giới”, bà cho biết, Tổ chức phóng viên không biên giới chọn Đài Bắc làm nơi thành lập văn phòng đầu tiên tại châu Á, đây là một khẳng định về sự phát triển dân chủ và đảm bảo tự do báo chí của Đài Loan, việc này mang ý nghĩa quan trọng đối với Đài Loan. Tổng thống Thái  Anh Văn hy vọng qua mô thức hợp tác này có thể thu hút càng nhiều Tổ chức phi chính phủ quốc tế đến Đài Loan thành lập văn phòng, để cho Đài Loan có thể đóng góp nhiều hơn trong nghị đề nhân quyền mang tính thế giới.

 

Ngày 7/4, Tổ chức phóng viên không biên giới tuyên bố Đài Bắc sẽ là nơi thành lập Trung tâm hành chính đầu tiên ở châu Á,chiều ngày 17/7, tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đoàn thăm viếng của Tổ chức phóng viên không biên giới tại phủ tổng thống, bà cho biết, trước hết xin hoan nghênh Tổ chức phóng viên không biên giới đến thăm Đài Loan, bà hy vọng sau này Đài Loan sẽ là ngôi nhà của phóng viên không biên giới.

 

Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, hàng năm, phóng viên không biên giới đều đánh giá về mức độ tự do báo chí của các nước trên thế giới, năm nay, Đài Loan xếp hạng thứ 45, hạng nhất trong các nước châu Á. Điều này cho thấy, chính phủ và xã hội Đài Loan rất chú trọng sự tự do báo chí và tự do ngôn luận. Đài Loan cũng rất cám ơn Tổ chức phóng viên không biên giới đã nhiều lần kêu gọi cộng đồng quốc tế nên cho phép phóng viên Đài Loan được quyền phỏng vấn bình đẳng như các nước khác, và cũng để cho các nước hiểu được hoàn cảnh khó khăn trên quốc tế của Đài Loan

 

Tổng thống biểu thị, Tổ chức phóng viên không biên giới tuyên bố Đài Loan sẽ là nơi thành lập văn phòng đầu tiên tại châu Á vào ngày 7/4, đây là sự khẳng định về sự phát triển dân chủ của Đài Loan, Đài Loan rất lấy làm vinh dự. Hy vọng thông qua mô thức hợp tác này có thể thu hút càng nhiều Tổ chức phi chính phủ quốc tế đến Đài Loan thành lập văn phòng đại diện.

 

Thái Anh Văn biểu thị : Tôi tin rằng, sự thành lập văn phòng tại Đài Bắc của Tổ chức phóng viên không biên giới sẽ khiến cho người dân Đài Loan càng quan ngại đến nghị đề tự do báo chí, xã hội công dân của Đài Loan sẽ là một lực lượng không thể thiếu trong phong trào tự do báo chí trên toàn thế giới, chúng tôi cũng hy vọng qua mô thức hợp tác như vậy, có thể thu hút càng nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế đến Đài Loan thành lập văn phòng, tăng cường kết nối giữa Đài Loan với xã hội công dân quốc tế, để cho Đài Loan có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa trong nghị đề nhân quyền mang tính thế giới .

 

Lệ Phương