QR Code

Chính phủ Đài Loan yêu cầu Panama phải căn cứ theo quy định liên quan để giải quyết các điều ước hoặc hiệp định

2017-07-17

Vừa qua, chính phủ Panama tuyên bố các hiệp ước, hiệp định mà Panama và Đài Loan đã ký kết đều không có hiệu lực, ngày 17/7, Bộ ngoại giao Đài Loan hồi ứng, giữa hai nước có các hiệp ước liên quan đến lợi ích của nhân dân, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc yêu cầu phải căn cứ theo quy định liên quan để giải quyết các điều ước hoặc hiệp định đã ký kết.

 

Vừa qua, Bộ ngoại giao đưa ra bản thông cáo báo chí, trình bày rằng, tuy Đài Loan và Panama đã kết thúc quan hệ ngoại giao, nhưng sự giao lưu giữa người dân hai nước vẫn được tiếp diễn, vì vậy, dựa theo nguyên tắc cơ bản về luật điều ước quốc tế, hai bên cắt đứt quan hệ ngoại giao không có ảnh hưởng đến hiệu lực của các hiệp định.

 

Ngày 17/7, Bộ ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh, dựa trên đảm bảo quyền lợi của người dân Trung Hoa Dân Quốc, các hiệp định có liên quan đến quyền lợi của nhân dân và thương mại giữa Đài Loan – Panama, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc căn cứ theo nguyên tắc có liên quan của luật quốc tế, yêu cầu Panama phải dựa theo quy định liên quan trong các hiệp định đã ký kết để giải quyết vấn đề hiệu lực.

 

Lệ Phương