QR Code

Đài phát thanh dành cho các dân tộc Thổ dân Đài Loan đi vào hoạt động: hiểu rõ hơn văn hóa Thổ Dân

2017-08-13

Sau một năm chuẩn bị, Alian 96.3- đài phát thanh đầu tiên có tính toàn quốc dành cho các dân tộc Thổ Dân Đài Loan đã bắt đầu cho phát chương trình phát thanh vào ngày 9-8 là “Ngày quốc tế của dân tộc thổ dân”. Tổng thống Thái Anh Văn đặc biệt tới tham dự Lễ khai mạc và tuyên bố bắt đầu cho phát chương trình phát thanh tại phòng thu tạm thời được lắp đặt tại hiện trường lễ khai mạc.

 

Trong lời phát biểu chào mừng, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, từ Alian trong ngôn ngữ của dân tộc Thổ Dân Paiwan của Đài Loan có nghĩa là “bạn tốt”, trong ngôn ngữ của hai dân tộc Lukai và Beinan cũng có từ tương tự, vì vậy lấy từ này đặt tên cho Đài phát thanh là để thể hiện đài phát thanh dành cho các dân tộc Thổ Dân là phương tiện truyền thông chung dành cho các dân tộc Thổ dân tham dự, thông qua thái độ của Alian để truyền đạt quan điểm và tiếng nói của các dân tộc Thổ dân.

 

Tổng thống cũng nhấn mạnh, đài phát thanh dành cho các dân tộc Thổ Dân ngoài việc phổ biến giới thiệu các nền văn hóa khác nhau, thì do đây là đài phát thanh có tính toàn quốc, do vậy phạm vi bao gồm 94% các bộ lạc dân tộc Thổ Dân, có thể rút ngắn khoảng cách về thông tin giữa nông thôn và với thành thị, và thực tiễn hóa lời hứa : “Bảo đảm quyền sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng cho các dân tộc Thổ Dân”.

 

Hải Ly