QR Code

Hỗ trợ tái thiết sau bão Harvey, Mỹ cảm ơn lòng hảo tâm của Đài Loan

2017-09-13
  • Đài Loan quyên góp 500.000 USD cho Hội Hồng Thập Tự Mỹ

    Đài Loan quyên góp 500.000 USD cho Hội Hồng Thập Tự Mỹ

    Trưởng Đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Mỹ Cao Thạc Thái (người thứ hai bên trái) đại diện Đài Loan trao cho Hội Hồng Thập Tự Mỹ 500.000 USD (Ảnh: CNA)

Ngày 12/9 Trưởng Đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Mỹ Cao Thạc Thái đại diện Đài Loan trao cho Hội Hồng Thập Tự Mỹ một chi phiếu trị giá 500.000 USD để sử dụng vào công cuộc tái thiết sau siêu bão Harvey. Bộ Ngoại giao Mỹ và Giám đốc điều hành Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan John Norris cùng bày tỏ lòng cảm tạ.

 

Siêu bão Harvey sau đợt càn quét Texas gây thiệt hại nặng nề tới tiểu bang này, và cũng ảnh hưởng tới tiểu bang Louisiana, Đài Loan đi trước hơn các nước tuyên bố sẽ quyên góp 800.000 USD hỗ trợ tái thiết sau bão.

 

Ông Cao Thạc Thái cho biết, số tiền quyên góp này cũng không ít, nhưng nhân dân Đài Loan thể hiện lòng hảo tâm vô cùng quan trọng, trừ lực lượng của chính phủ, kiều bào Đài Loan ở Mỹ cũng phát động các tổ chức như Hội thương mại Đài Loan ở toàn nước Mỹ, Hội đồng hương và tổ chức từ thiện, Tổ chức Từ Tế đến các khu bị bão lũ phân phát phẩm vật, cho thấy lòng thương yêu của người Đài Loan thể hiện tinh thần “Đức bất cô, tất hữu luân : Người có đức thì không lẻ loi, tất có bạn cũng trọng đạo đức như mình”.

 

Ông Cao Thạc Thái cho biết, xưa kia Đài Loan cũng từng nhận sự quyên góp của Mỹ, bây giờ thấy được tình cảnh thiên tai xảy ra ở Mỹ, Đài Loan cũng ghi nhớ trong lòng, cũng bằng trái tim đồng cảm, hy vọng giúp đỡ người dân Mỹ cùng vượt qua khó khăn.

  
                                                       Minh Hà