QR Code

Viện Hành chính thông qua dự toán ngân sách năm 2018 thêm vào 18 tỷ điều chỉnh tăng lương cho quân nhân và công chức

2017-09-14
  • Thủ tướng Lại Thanh Đức

    Thủ tướng Lại Thanh Đức

    Thủ tướng Lại Thanh Đức (Ảnh: CNA)

Ngày 14/9 tại cuộc họp Viện Hành chính thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đã được điều chỉnh, trong đó tăng thêm thuế giao dịch chứng khoán 7 tỷ Đài tệ; về số chi thì tuân theo khoản chi thường xuyên của các bộ ngành và kế hoạch vô hiệu quả với số tiền tổng cộng là 12,2 tỷ Đài tệ, đồng thời thêm vào khoản kinh phí 18 tỷ Đài tệ của phần tăng lương 3% cho quân nhân, công chức, viên chức và giáo viên, ngoài ra, để ứng xử việc điều chỉnh tăng mức lương cơ bản trợ cấp tiền bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế cho lao động với kinh phí 1 tỷ Đài tệ.

 

Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, lần này tăng lương cho quân nhân, công chức, viên chức và giáo viên, ngoài việc cổ vũ tinh thần sĩ khí, cũng hy vọng tác động đến các doanh nghiệp noi theo, kích thích sản xuất và phát triển kinh tế.

 

Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết sau buổi họp báo, có người lo lắng việc tăng lương này sẽ dẫn đến vật giá lên cao. Thủ tướng cho biết, tăng lương 3% cho quân nhân, công chức, viên chức và giáo viên sẽ khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,04%; nếu tất cả công ty quốc doanh và tư nhân cùng hưởng ứng tăng lương 3%, như vậy sẽ nâng chỉ số CPI tăng lên 0,28%, tính ra sự biến động của chỉ số CPI sẽ tăng 0,32%, CPI cả năm 2017 sẽ tăng khoảng 1,1%, vẫn được coi là khá ổn định.

 

Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết: “Nếu suy xét tới tình hình CPI trước mắt, mọi người sẽ xây dựng được lòng tin cao hơn, tại sao vậy? Bởi vì những năm trở lại đây vật giá tương đối bình ổn, từ năm 2013 đến nay, CPI bình quân hàng năm được tăng lên khoảng 0,76%. Do đó, nếu như tính chung hiệu quả điều chỉnh tăng lương của các cơ quan quốc doanh và tư nhân, thì CPI cả năm 2017 tăng khoảng 1,1%, vẫn nằm trong phạm vi ôn hòa.”

 

Thủ tướng Lại Thanh Đức chỉ ra, sau khi tăng lương cho quân nhân, công chức, viên chức và giáo viên, các bộ ngành nên yêu cầu đơn vị của mình nâng cao hiệu suất hành chính, đặc biệt lưu ý tới hiệu quả lợi ích của các loại công việc, cũng như việc quản lý và bình xét đánh giá thành tích làm việc, để đáp trả lại sự ủng hộ của xã hội công chúng dành cho nhà nước.      

 

                                                        Minh Hà