QR Code

Tổng thống Thái Anh Văn: Mục tiêu thấp nhất là để thanh niên không hối hận khi phục vụ trong quân đội

2017-09-25
  • TT.Thái Anh Văn thị sát Lữ đoàn 99, Hải quân Lục chiến

    TT.Thái Anh Văn thị sát Lữ đoàn 99, Hải quân Lục chiến

    TT.Thái Anh Văn thị sát Lữ đoàn 99, Hải quân Lục chiến

    Sáng ngày 25/9 trong khi đến thị sát Lữ đoàn 794 Bộ chỉ huy tên lửa và phòng không ở Đài Nam, Lữ đoàn 99 Hải quân Lục chiến ở Cao Hùng, tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, trong 1 năm nay chính phủ luôn cải thiện môi trường sinh hoạt trong quân đội, cải thiện quân trang cá nhân, điều chỉnh các ưu đãi, hy vọng thanh niên không cảm thấy hối hận khi phục vụ trong quân đội.

 

    Trong bài diễn văn, tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, Lữ đoàn 99 Hải quân Lục chiến là một đội quân mạnh nhất trong các đội mạnh, là đội quân thép của Hải quân và Lục quân, gánh vác trách nhiệm chuẩn bị tác chiến tại khu vực Nam bộ, đảo Đông Sa và Nam Sa. Tổng thống cho biết, chính phủ sẽ cố gắng làm cho thanh niên tự nguyện phục vụ trong quân đội, “Đầu quân vào lữ đoàn, không cảm thấy hối hận” chỉ là mục tiêu thấp nhất, còn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến mục tiêu cao nhất là “Đầu quân vào lữ đoàn, thực hiện lý tưởng”.

 

Bích Ngân