QR Code

Thủ tướng: Dưới sự lãnh đạo của tổng thống, sẽ duy trì hiện trạng chính sách hai bờ eo biển

2017-09-29
  • Thủ tướng Lại Thanh Đức

    Thủ tướng Lại Thanh Đức

    Thủ tướng Lại Thanh Đức

    Trước đây trong khi trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp, thủ tướng Lại Thanh Đức đã công khai cho biết, ông không chỉ là nhà chính trị chủ trương độc lập mà còn là một người theo chủ nghĩa Đài Loan độc lập thực vụ, vả lại hiện nay Đài Loan đã là một quốc gia độc lập chủ quyền, tên gọi là Trung Hoa dân quốc, không cần phải tuyên bố Đài Loan độc lập. Lời nói này của Thủ tướng đã dẫn đến cuộc thảo luận sôi nổi, mọi người cho rằng Thủ tướng Lại Thanh Đức đã vượt qua chức quyền của tổng thống Thái Anh Văn khi nói về hai bờ eo biển.

 

    Sáng ngày 29/9 Thủ tướng Lại Thanh Đức thêm lần nữa đến Viện Lập Pháp để trả lời chất vấn, khi được hỏi đến vấn đề trên, thủ tướng biểu thị, trước đây do có uỷ viên chất vấn có thay đổi chủ trương trước kia của ông hay không, nên ông mới trả lời như vậy, đây chỉ là sự biểu đạt theo ý cá nhân, thế nhưng quyền lực và trách nhiệm về chính sách giữa hai bờ eo biển là thuộc về tổng thống Thái Anh Văn. Về chính sách hai bờ eo biển, bộ máy chính phủ do ông dẫn đầu đương nhiên là nằm dưới sự lãnh đạo của tổng thống Thái Anh Văn, cùng nhau duy trì hiện trạng và phát triển hoà bình, đồng thời bảo vệ chủ quyền và các phương thức trong cuộc sống của người dân Đài Loan như dân chủ, tự do, nhân quyền.

 

    Thủ tướng Lại Thanh Đức nói: “Nếu như nói đến chủ trương trước kia của tôi thì không có sự thay đổi, nếu như nói đến quyền và trách nhiệm trong chính sách giữa hai bờ eo biển là của tổng thống, bộ máy chính phủ do tôi dẫn đầu thì nhất định sẽ theo sự lãnh đạo của tổng thống Thái Anh Văn, duy trì hiện trạng và phát triển hoà bình, mặt khác, củng cố chủ quyền của Đài Loan, cũng bảo vệ các phương thức sinh hoạt cho người dân Đài Loan như dân chủ, tự do và nhân quyền, về điều này chúng ta nên nói đến đây thôi, không nên đưa ra thảo luận mãi.”

 

    Ngoài ra, uỷ viên Phí Hồng Thái thuộc Đảng Quốc dân khi chất vấn đã hỏi thủ tướng Lại Thanh Đức, vào năm 2008 khi thủ tướng còn là uỷ viên lập pháp, đã từng đề xuất dự thảo yêu cầu Nhật Bản lên tiếng xin lỗi những người phụ nữ Đài Loan làm nô lệ tình dục trong thời chiến, bây giờ với vai trò là một thủ tướng, có chỉ thị cho ông Tạ Trường Đình, hiện là trưởng đại diện Văn phòng Trung hoa dân quốc tại Nhật Bản, yêu cầu phía Nhật lên tiếng xin lỗi những người phụ nữ Đài Loan này hay không, thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, đợi lần sau, khi ông Tạ Trường Đình trở về nước, ông sẽ lên tiếng yêu cầu thực hiện điều này.

 

Bích Ngân