QR Code

Sở quản lý an toàn thực phẩm và thuốc men thành lập trang web tìm kiếm tiệm ăn hợp vệ sinh

2017-10-12

    Ăn bên ngoài sợ nhất là gặp phải thức ăn không hợp vệ sinh, kể từ ngày 12/10 Sở quản lý an toàn thực phẩm và thuốc men thành lập trang web bản đồ truy tìm những tiệm bán thức ăn hợp vệ sinh, có 16 ngàn quán ăn trên toàn Đài Loan lần lượt nhận được giấy chứng nhận hạng ưu và hạng tốt, dân chúng chỉ cần lên mạng là có thể tìm kiếm được tiệm ăn hợp vệ sinh.

 

    Nhằm cổ vũ các doanh nghiệp kinh doanh ngành ăn uống đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, kể từ năm 2010 Sở quản lý an toàn thực phẩm và thuốc men đã bắt đầu thành lập cơ chế bình xét đánh giá, danh sách các doanh nghiệp thông qua cuộc bình chọn đánh giá sẽ được công bố trên trang mạng của Cục y tế địa phương và Sở quản lý an toàn thực phẩm và thuốc men để người tiêu dùng tham khảo.

 

    Theo Sở quản lý an toàn thực phẩm và thuốc men cho biết, tính đến năm 2016 đã có hơn 16 ngàn doanh nghiệp thông qua quá trình kiểm tra đánh giá, tất cả các doanh nghiệp này từ nhân viên bán hàng, môi trường kinh doanh và trang thiết bị đều đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm có thời hạn trong 2 năm, hiện nay đa số là cấp cho các chuỗi cửa hàng liên doanh, không ép buộc phải đăng ký tham gia cuộc đánh giá bình chọn, thế nhưng những doanh nghiệp nhận được giấy chứng nhận an toàn thực phẩm sẽ tạo thêm được long tin cho người tiêu dùng.

 

Bích Ngân