QR Code

Thủ tướng: Nền kinh tế chuyển động theo hướng tốt, hy vọng Đài Loan cũng theo đà tốt hơn

2017-10-12

    Ngày 12/10 tại cuộc họp Viện Hành chính, thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, tháng 9 năm nay kim ngạch xuất nhập khẩu đều lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, Tập đoàn Điện tử Winbond và Tập đoàn sản xuất chất bán dẫn Đài Loan cũng tiếp nối nhau tuyên bố tăng vốn đầu tư tại Đài Loan, rất nhiều doanh nghiệp cũng hưởng ứng chính sách tăng lương của chính phủ, thủ tướng cảm ơn sự nỗ lực của người dân và các doanh nghiệp ngày càng có lòng tin đối với đất nước, cũng giống như chủ đề do tổng thống Thái Anh Văn nhắc đến trong Lễ Quốc Khánh Song Thập vừa diễn ra trong hai ngày trước đó là “Đài Loan tươi sáng hơn”, chỉ cần bộ máy hành chính tăng cường sự nỗ lực, giúp cho người dân đoàn kết mạnh mẽ hơn, kêu gọi nhiều nhà đầu tư vào Đài Loan thì Đài Loan sẽ ngày càng tươi sáng hơn.

 

    Thủ tướng Lại Thanh Đức biểu thị, gần đây 2 doanh nghiệp lớn đó là Tập đoàn Điện tử Winbond và Tập đoàn chất bán dẫn Đài Loan đã tuyên bố sẽ đầu tư xây dựng công xưởng sản xuất wafer 12 inch 3 nano ở Đài Nam và Cao Hùng, điều này là một nguồn động viên cổ vũ rất lớn cho sự phát triển nền kinh tế mà người dân hiện nay rất đang mong đợi. Ngoài ra, trong mấy dịp tham gia hoạt động chào mừng kỉ niệm ngày thành lập doanh nghiệp cũng đã nghe các doanh nghiệp này tuyên bố sẽ hưởng ứng chính sách tăng lương của chính phủ, năm sau sẽ lên kế hoạch tăng lương.

 

Bích Ngân