QR Code

Thủ tướng Lại Thanh Đức hy vọng nhanh chóng hoàn tất sửa đổi luật thuế

2017-10-12
  • Thủ tướng Lại Thanh Đức chủ trì cuộc họp Viện Hành chính

    Thủ tướng Lại Thanh Đức chủ trì cuộc họp Viện Hành chính

    Thủ tướng Lại Thanh Đức chủ trì cuộc họp Viện Hành chính

    Chính phủ toàn lực thúc đẩy dự án cải cách luật thuế vụ, ngày 12/10 cuộc họp tại Viện Hành chính đã thông qua dự án sửa đổi Luật thuế thu nhập. Căn cứ vào phương án sửa đổi thuế, mức khấu trừ tiêu chuẩn tổng thu nhập từ 90 ngàn Đài tệ tăng lên 110 ngàn Đài tệ, mức khấu trừ tiền lương và khấu trừ tiền khuyết tật là từ 128 ngàn Đài tệ nâng cao thành 180 ngàn Đài tệ, tỷ lệ khấu trừ thuế thu nhập cao nhất là từ 45% sẽ giảm xuống còn 40%, thuế kinh doanh của các doanh nghiệp là từ 17% sẽ tăng lên thành 20%.

 

    Ngoài ra, chế độ hợp nhất 2 loại thuế được tiến hành trong suốt 19 năm nay cũng sẽ bị huỷ bỏ, bên cạnh đó cũng thêm một hạng mục thuế mới đó là thuế thu nhập lợi tức từ cổ phiếu.

 

    Thủ tướng Lại Thanh Đức biểu thị, cảm ơn cựu thủ tướng Lâm Toàn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hứa Ngụ Triết và toàn thể các đồng nghiệp, đã tham khảo xu hướng cải cách thuế trên quốc tế sau đó đề xuất dự thảo Sửa đổi luật thuế thu nhập, giảm gánh nặng cho người thu nhập từ tiền lương hàng tháng, những người có thu nhập vừa và thấp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thủ tướng chỉ thị Bộ Tài chính nhanh chóng tiến hành các cuộc hiệp thương với uỷ viên lập pháp, nhanh chóng hoàn tất dự án sửa đổi luật.

 

    Ông Dư Quốc Dũng, phát ngôn viên Viện Hành chính đã chuyển lời của thủ tướng: “Cảm ơn cựu thủ tướng Lâm Toàn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hứa Ngụ Triết cùng với toàn thể các đồng nghiệp đã tham khảo xu hướng cải cách thuế trên quốc tế, đề xuất dự thảo Sửa đổi thuế, điều chỉnh tỷ lệ thu thuế kinh doanh, đặt định thêm chế độ khấu trừ thuế lợi tức từ cổ phiếu và hủy bỏ chế độ 2 loại thuế hợp nhất, nhằm giảm thấp gánh nặng cho những người có thu nhập từ tiền lương hàng tháng, những người thu nhập vừa và thấp cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, xây dựng một chế độ thu thuế phù hợp với trào lưu quốc tế và tràn đầy lực cạnh tranh.”

 

Bích Ngân