QR Code

Miễn thu thuế môn bài xe ô tô điện, xe máy điện đến cuối năm 2021.

2017-11-14

Ngày 14/11 Viện Lập pháp thông qua vòng 3 sửa chữa một bộ phận thuế môn bài , kéo dài miễn thu thuế môn bài đối với xe máy điện và xe ô tô điện đến cuối năm 2021.

 

Nhằm kích lệ dân chúng sử dụng xe ít gây ô nhiễm môi trường, trợ giúp ngành sản xuất xe điện trong nước, viện Lập pháp đã thông qua vòng 3 chỉnh sửa luật về thuế môn bài. Căn cứ theo báo cáo của bộ trưởng Tài chính , nếu kéo dài miễn thuế 4 năm cho các loại xe điện, dự đoán sẽ tăng thêm 5795 chiếc ô tô điện, 171.000 chiếc xe máy điện.

 

Ngoài ra, luật chỉnh sửa được thông qua vòng 3 này cũng nới rộng qui định miễn thuế môn bài đối với đoàn thể phúc lợi và các cơ quan đã được lập án, xe chuyên dùng để chở người tàn tật, phục vụ nhu cầu chăm sóc lâu dài.

 

Tố Kim