QR Code

Bộ trưởng bộ thương mại nước Saint Lucia sang thăm Đài Loan.

2017-11-14

Ngày 14/11 Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ trưởng bộ thương mại Bradly Felixnước Saint Lucia nhận lời mời đã dẫn đoàn sang thăm Đài Loan.

 

Bộ Ngoại giao cho biết, trong thời gian đoàn sang thăm Đài Loan, đoàn sẽ tham dự “ Buổi thuyết minh về Cơ hội đầu tư tại Saint Lucia” , tiếp thị môi trường đầu tư tại nước này cho doanh nghiệp Đài Loan; ngoài ra, đoàn sẽ đi thăm bộ Kinh tế, Hội Bảo vệ người tiêu dùng, Tổng hội doanh nghiệp vừa và nhỏ toàn quốc, Hiệp hội Thương mại ngoài nước.... nhằm tìm hiểu tình hình phát triển xã hội và kiến thiết kinh tế Đài Loan.

 

Bộ Ngoại giao nhắc lại, quan hệ giữa Đài Loan và Saint Lucia rất tốt, hợp tác nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, y học, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng và cứu trợ nhân đạo. Sắp tới hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác về nhiều mặt để tạo phúc cho người dân hai nước.

 

Tố Kim