QR Code

Bộ Ngoại giao: Đài Loan nên được nạp vào cơ chế đối thoại DOC.

2017-11-14
  • Ông Lý Hiến Chương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao.

    Ông Lý Hiến Chương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao.

    Bộ Ngoại giao: Đài Loan nên được nạp vào cơ chế đối thoại DOC.

Ngày 14/11 Đối với việc Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN thương lượng về Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC), ông Lý Hiến Chương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, rất vui khi các nước đối thoại với phương thức hòa bình để xử lý nghị đề Nam Hải ( biển Đông ), nhưng ông cũng nhấn mạnh, căn cứ theo luật Quốc tế, Trung Hoa Dân Quốc có chủ quyền tại các đảo và khu vực biển chung quanh ở biển đông. Ông Lý Hiến Chương kêu gọi các nước nên nạp Đài Loan vào cơ chế đối thoại các nghị đề về biển đông.

 

 “ Vì Đài Loan là 1 thành viên có trách nhiệm của cộng đồng Quốc tế, nên hy vọng có thể cùng hợp tác, cùng hưởng lợi cùng khai phá, cùng nỗ lực với các nước để cùng nhau đạt tới các mục tiêu có liên quan đến nghị đề biển đông.” Ông Lý Hiến Chương nói.

 

Ngoài ra ông Lý Hiến Chương còn cho biết, bộ Ngoại giao rất lạc quan khi thấy cộng đồng Quốc tế ra sức nỗ lực thúc tiến hòa bình khu vực, hy vọng Đài Loan có thể đóng vai trò tích cực trong quá trình thúc đẩy hoà bình khu vực này.

 

Tố Kim