QR Code

Chỉnh sửa chế độ tiền hưu cho quân nhân đã có kết quả cuối cùng.

2017-11-14

Ngày 14/11 Bộ Quốc phòng công bố dự án chỉnh sửa luật “ Chế độ lương hưu cho quân nhân” mới nhất, chế độ này có 3 trọng điểm. Bộ Quốc phòng cho biết, sau khi tham khảo cách làm của Nhật Bản, Mỹ, Hàn mới định chế độ này nhằm đạt đến mục đích “ Xúc tiến mộ binh, ổn định quân nhân hiện đang thi hành nghĩa vụ và chăm sóc cho quân nhân về hưu.”

 

Về tiêu chuẩn lãnh lương hưu, theo chế độ mới thì chỉ cần phục vụ trong quân đội 20 năm là có thể lãnh lương hưu theo từng tháng. Do đã nới rộng các pháp lệnh khác về hạn định số năm phục vụ của quân nhân, sắp tới cứ phục vụ thêm 1 năm thì sẽ điều chỉnh tăng lên theo tỉ lệ thu nhập.

 

Ngoài ra, để quỹ lương hưu của quân nhân có thể vận hành thêm 30 năm, chính phủ sẽ phân thành 10 năm 1 kỳ, chia kỳ đưa vào ngân sách này 100 tỷ Đài tệ nhằm kiện toàn quỹ lương hưu, đảm bảo có thể vận hành lâu bền. Ông Lâm Hạc Minh, phát ngôn viên phủ tổng thống nói: “ Về vấn đề cải cách lâu dài niên kim của quân nhân, thái độ của chính phủ rất rõ ràng, tức là suy nghĩ rất kỹ về đặc tính phục vụ của quân nhân, trên nền tảng bảo đảm quyền và lợi ích lâu dài cho quân nhân, tham khảo kinh nghiệm cuả Quốc tế đã thiết kế ra chế độ thích hợp nhất cho quân nhân, để cho quân nhân sau khi cống hiến sức lực và tuổi thanh xuân của mình về hưu không phải lo lắng gì về kinh tế lúc tuổi xế chiều và chế độ niên kim cũng có thể phát triển lâu dài.”

 

Tuy Bộ Quốc phòng đã công bố trọng điểm chỉnh sửa luật nhưng trong tương lai còn đến 1 tháng để các giới đối thoại trao đổi với nhau về đề tài này. Sau khi bộ Quốc phòng trao đổi ý kiến với đơn vị liên quan sẽ lại báo cáo lên viện Hành chính thẩm xét. Ông Lâm Hạc Minh cho biết, trong thời gian gần đây các đơn vị hữu quan sẽ công bố nội dung cải cách để mọi người nắm rõ và cũng sẽ tiếp tục thảo luận ý kiến của các giới.

 

Tố Kim