QR Code

Lại Thanh Đức thăm viếng vùng nông thôn. Nơi dừng chân đầu tiên là huyện Bình Đông

2017-11-17

Để thực hiện chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng trong tương lai và chăm sóc dài hạn 2.0, ngày 17/11, Thủ tướng Lại Thanh Đức khởi động chuyến thăm viếng vùng nông thôn hàng tuần, điểm thăm viếng đầu tiên là huyện Bình Đông. Trong chuyến thăm viếng lần này còn có các bộ trưởng như là bộ trưởng Bộ nội chính Diệp Tuấn Vinh ....

 

Ngày 16/11, ông Lại Thanh Đức cho biết, kể từ tuần này, ông sẽ đi thăm các vùng nông thôn, dẫn đoàn hành chính đi đến các huyện thị để tìm hiểu tình hình thực hiện “Chính sách chăm sóc dài hạn 2.0 và dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng trong tương lai”, hy vọng thông qua các buổi tọa đàm giữa Trung ương và địa phương, để cho chính quyền địa phương hiểu được chính sách quan trọng của Trung ương, đồng thời để cho thủ trưởng các bộ ngành nghe được ý kiến phản ánh của chính quyền địa phương.

 

Theo kế hoạch của Viện hành chính, chiều ngày 17/11, ông Lại Thanh Đức đi đến Bình Đông, chủ trì “Buổi tọa đàm Trung ương và địa phương sẽ thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng và chăm sóc dài hạn”. Sáng ngày 18/11, ông sẽ đi thăm Từ Phụng Cung, Ngọc Hoàng Cung, tiếp đó là đi thị sát chương trình xây dựng Vịnh Đại Bằng v.v...

 

Lệ Phương