QR Code

Thủ tướng Lại Thanh Đức quyết định thông qua sửa đổi Luật ngành sản xuất sử dụng khoáng sản

2017-12-07
  • Người phát ngôn Viện Hành chính Từ Quốc Dũng

    Người phát ngôn Viện Hành chính Từ Quốc Dũng

    Người phát ngôn Viện Hành chính Từ Quốc Dũng (Ảnh/PV Rti: Lưu Phẩm Hy)

Gần đây các tổ chức bảo vệ môi trường liên tục phản đối Bộ Kinh tế tiếp tục để khu mỏ của Công ty xi măng châu Á ở vùng núi Tân Thành huyện Hoa Liên kéo dài thời hạn khai thác khoáng sản đến 20 năm, yêu cầu Viện Hành chính nhanh chóng sửa đổi “Luật ngành sản xuất sử dụng khoáng sản”. Ngày 7/12 Thủ tướng Lại Thanh Đức quyết định thông qua dự thảo sửa đổi một số quy định đối với những khu mỏ chưa từng thực hiện đánh giá môi trường, nay phải bổ sung báo cáo đánh giá môi trường, đối với những khu vực khai thác khoảng sản có diện tích đạt hơn 2 hecta, tại các mỏ quặng lớn trong 5 năm nay bình quân đạt lượng sản xuất trên 50.000 tấn, sau khi thông qua luật sửa đổi trong vòng 3 năm phải bổ sung báo cáo đánh giá môi trường; nếu là mỏ quặng có quy mô nhỏ chưa đạt tới tiêu chuẩn này, trong vòng 5 năm phải thực hiện cuộc đánh giá môi trường đơn giản bằng báo cáo phân tích môi trường. Trong thời gian chịu sự đánh giá môi trường sẽ được phép tiếp tục hoạt động khai thác mỏ, cho phép một mặt tiến hành đánh giá môi trường, mặt khác vẫn được tiếp tục khai thác khoảng sản; nhưng nếu như chưa thông qua cuộc đánh giá môi trường, thì khu mỏ sẽ không được phép khai thác khoáng sản.

 

Trong dự thảo cũng đưa ra quy định đối với những khu khoáng sản xin cấp phép mới thành lập khu khai thác mỏ hoặc kéo dài thời hạn khai thác tại khu mỏ cũ vốn có, đều được áp dụng tại điều 21 Luật dân tộc nguyên trú cơ bản, có nghĩa là khi chính phủ hoặc tư nhân ở trên vùng đất của dân tộc nguyên trú hoặc bộ lạc và xung quanh đất công cộng có phạm vi nhất định để khai thác phát triển, cần phải tiến hành thương thảo và xin được sự đồng ý hay góp phần của dân tộc nguyên trú hoặc bộ lạc, đối với dân tộc nguyên trú sẽ được chia sẻ nguồn lợi có liên quan. Trong dự thảo cũng tăng thêm các khoản phạt, nếu không hợp theo quy định, sẽ không cấp phép thành lập khu mỏ mới để khai thác, đối với khu mỏ cũ đã được gia hạn thời gian khai thác sẽ được quyền ra lệnh ngưng hoạt động tới khi được cải thiện tốt.

 

Sau này nếu dự thảo “Luật ngành sản xuất sử dụng khoáng sản” do Viện Hành chính đưa ra sửa đổi được thông qua tại Viện Lập pháp, Công ty xi măng châu Á sẽ phải bổ sung báo cáo đánh giá môi trường; tuy nhiên vì quyền khai thác mỏ của Công ty xi măng châu Á vào tháng 3 năm 2017 đã được thông qua xin phép gia hạn, đồng thời bắt đầu từ ngày 23/11 kéo dài thời hạn khai thác tới 20 năm sau, cho dù thông qua sửa đổi Luật ngành sản xuất sử dụng khoáng sản, Công ty xi măng châu Á sẽ không nằm trong sự hạn chế của quy định tại điều 21 Luật dân tộc nguyên trú cơ bản.

 

Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết lần này sửa đổi Luật ngành sản xuất sử dụng khoáng sản là nhằm đảm bảo quyền lợi cho dân tộc nguyên trú, và cũng tăng thêm cơ chế bảo vệ môi trường, đáp ứng theo sự mong đợi và thỏa thuận lớn nhất của xã hội quần chúng.

 

Người phát ngôn Viện Hành chính Từ Quốc Dũng truyền đạt lại lời nói của thủ tướng cho biết: “Lần này trọng điểm sửa đổi “Luật ngành sản xuất sử dụng khoáng sản” là tuân theo tinh thần “Luật dân tộc nguyên trú cơ bản” bảo vệ quyền lợi của dân tộc nguyên trú, đồng thời hướng tới sản lượng khai thác tiến hành quản lý, cũng tăng thêm cơ chế đôn đốc bảo vệ môi trường, đồng thời đi thực tế thông tin công khai và đảm bảo công dân tham gia, ngoài việc đáp ứng bảo vệ môi trường và nhu cầu của ngành công nghiệp, định vị tài nguyên khoáng sản để cung cấp nhu cầu nội địa, xúc tiến kinh tế và phát triển môi trường bền vững, đồng thời đáp ứng theo sự mong đợi và thỏa thuận chung của xã hội quần chúng.”

  
                                                        Minh Hà