QR Code

Giá lúa thị trường thấp, nông dân có thể bán lúa cho nhà nước.

2018-01-14
  • Ruộng lúa

    Ruộng lúa

    Khi lúa bán không được giá nhà nông có thể bán lúa cho nhà nước.

Trước kia, sau khi thu hoạch lúa, nhà nông sẽ đăng ký là tự mình bán lúa cho thương lái hay bán lúa cho nhà nước. Hiện nay càng linh động hơn, những nhà nông đăng ký tự mình bán lúa có thể chuyển bán cho nhà nước khi giá lúa bán cho thương lái không được cao.

 

Nhằm bảo vệ lợi ích cho nông dân và ổn định cung cầu của thị trường cùng giá lương thực, lúa mà nhà nông bán ra thị trường không bán cho nhà nước, chính phủ sẽ phát tiền bù lỗ 13500 đài tệ / hecta cho vụ 1, 10.000 đài tệ/hecta cho vụ 2.

 

Trong thời gian thu hoạch lúa, nếu nhà nông gặp khó khăn khi tự bán lúa thì vẫn có thể chuyển qua bán cho nhà nước. Chính sách này mang tính linh động, tuyệt đối đảm bảo lợi ích cho nhà nông và không ảnh hưởng đến canh tác.

 

Rất nhiều nhà nông cho biết, tự bán lúa lại được thêm tiền thưởng khích lệ có lợi hơn bán lúa cho nhà nước. Chính phủ thực thi chính sách này là để khuyến khích nhà nông tự sản xuất tự tiêu thụ lúa gạo chất lượng tốt, thúc đẩy ngành sản xuất lúa phát triển lâu bền đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của lúa gạo Đài Loan.

 

Tố Kim