QR Code

Tổng thống Thái Anh Văn mở tiệc chiêu đãi 5 Viện trưởng, hi vọng hợp tác dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau

2018-01-11
  • Tổng thống Thái Anh Văn mở tiệc chiêu đãi 5 Viện trưởng đứng đầu cơ quan quốc gia

    Tổng thống Thái Anh Văn mở tiệc chiêu đãi 5 Viện trưởng đứng đầu cơ quan quốc gia

    Tổng thống Thái Anh Văn mở tiệc chiêu đãi 5 Viện trưởng, hi vọng mối quan hệ hợp tác dựa trên tinh thần tôn trọng(Ảnh CNA)
  • Tổng thống Thái Anh Văn ăn trưa cùng 5 quan chức đứng đầu cơ quan quốc gia

    Tổng thống Thái Anh Văn ăn trưa cùng 5 quan chức đứng đầu cơ quan quốc gia

    Tổng thống Thái Anh Văn mở tiệc chiêu đãi 5 Viện trưởng, hi vọng mối quan hệ hợp tác dựa trên tinh thần tôn trọng(Ảnh CNA)

Ngày 11/1 Tổng thống Thái Anh Văn cùng Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân đã cho tổ chức bữa tiệc trưa, khách mời ca bữa tiệc là 5 v lãnh đo 5 cơ quan cao nhất trong bộ máy chính ph Đài Loan, bao gồm Th tướng Li Thanh Đức, Viện trưởng Viện lập pháp Tô Gia Toàn, Viện trưởng Viện tư pháp Hứa Tông Lực, Viện trưởng Viện kho thí Ng Cẩm Lâm, Viện trưởng Viện giám sát Trương Bác Nhã.

 

Tổng thống Thái Anh Văn trước khi nhập tiệc phát biểu cho biết, bữa tiệc mời 5 v lãnh đo 5 cơ quan cao nhất trong bộ máy chính ph Đài Loan chiếu theo tiền lệ truyền thống, ngoài việc cm t sự vất v ca 5 v lãnh đo còn k vng thông qua cơ hội này 5 v lãnh đo các cơ quan cùng ngồi li trao đổi ý kiến, từ đó công tác chấp chính ca h thêm phần thuận lợi. 

 

Tổng thống ch ra rằng, trong thể chế hiến pháp ca Đài Loan, 5 cơ quan đứng đầu có chức năng khác nhau, tuy nhiên cng có nhiều sự v mang tính hợp tác hỗ trợ các bên. Các cơ quan chính ph có quan hệ hỗ trợ dẫn dắt lẫn nhau, Tổng thống hi vng nên nắm bắt cơ hội trao đổi ý kiến để chính ph trở nên ngày càng vững mnh. Tổng thống Thái Anh Văn biểu th, liên quan đến sự hợp tác và giám sát giữa Viện hành chính và Viện lập pháp, người dân đều rất quen thuộc đối với điều này, cho dù là dự toán kinh phí chấp chính hoặc các luật chuyển đổi quốc gia trong tương lai, Viện hành chính đều phi thông qua sựng hộ và xem xét ca Viện lập pháp, như vậy mới có thể bắt đẩu tiến hành và đi vào thực tiễn. Cng tương tựa như thế, ba Viện tư pháp, Viện kho thí và Viện giám sát cng có rất nhiều công tác cần sự hỗ trợ và điều phối giữa ba bên. 

 

 

Tổng thống lấy ci cách tư pháp làm ví d, bà cho biết ci cách tư pháp quốc gia được hình thành bởi nhiều ý kiến và sự đồng thuận từ các cuộc hp, Viện tư pháp và Bộ pháp v Viện hành chính cng đề xuất phương án ci cách, tất c những điều nói trên đều phi thông qua đối thoi Viện lập pháp. Tổng thống hi vng 5 Viện nên tôn trng quyền hn trách nhiệm lẫn nhau thì chính sách nhà nước mới vận hành một cách thuận lợi suông s

 

Tổng thống Thái Anh Văn nói: “thông qua cơ hội ngày hôm nay, tôi muốn biểu dương các v lãnh đo, trong mắt ca người dân chính ph là một thể chế thống nhất, không phân biệt bộ ngành, không phân biệt đng phái. Chúng ta phi dùng năng lực hiệu qu cao nhất ca chính ph để đáp li k vng ca người dân, đó cng chính là nhiệm v ca chúng ta. 5 bộ ngành ca chúng ta không những phi hợp tác trên nhiều lãnh vực sự v, mà điều quan trng nhất là tôn trng quyền hn trách nhiệm ca các bên, có được như vậy thì chính ph mới có thể được điều hành một cách thuận lợi và vững mnh. ”

 

Tường Vy