QR Code

Đến Liên Hiệp Quốc báo cáo về tình huống của Lý Minh Triết, yêu cầu gia quyến được quyền thăm viếng

2018-02-11

Người nhà của Lý Minh Triết bà Lý Tịnh Du thể theo lời mời của tổ chức Liên Hiệp Quốc về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, đến báo cáo tình hình của Lý Minh Triết. Tối khuya ngày 4/2, Lý Tịnh Du, trưởng bí thư Hội xúc tiến nhân quyền Đài Loan Khưu Y Linh v.v... đến Geneva để trình bày về tình cảnh hiện nay của Lý Minh Triết.

 

Ngày 5/2, phó trưởng thư ký Hội xúc tiến nhân quyền Đài Loan ông Thi Dật Tường trả lời phỏng vấn, cho biết, chuyến đi lần này có yêu sách rõ ràng, tức là công dân Đài Loan Lý Minh Triết, là người làm việc cho Tổ chức phi chính phủ,  cũng là người bảo vệ nhân quyền được xác định bởi Liên Hiệp Quốc, tự do ngôn luận nên được bảo vệ nhân quyền.

 

Ông Thi Dật Tường biểu thị : Không thể để cho chính phủ Trung Quốc dùng cách này để  cho ông Lý Minh Triết mất tích trong một thời gian dài, trình tự thẩm tra tư pháp hoàn toàn không phù hợp nguyên tắc xét xử công bằng. Tôi nghĩ, chuyến đi lần này là để nhắc lại rằng, Lý Minh Triết là vô tội, thực hiện tự do ngôn luận là vô tội.

 

Thi Dật Tường nhấn mạnh, chuyến đi này cũng sẽ báo cáo với tổ chức Liên Hiệp Quốc rằng Trung Quốc không có quyền xét xử Lý Minh Triết, phải thả càng sớm càng tốt, nếu không thả thì cũng phải cho người nhà được quyền thăm viếng.

 

Thi Dật Tường biểu thị, Lý Minh Triết bị Trung Quốc giam giữ và không cho người nhà liên lạc, ngày 19-3-2018 là vừa đúng 1 năm ông Lý Minh Triết bị bắt, đến lúc ấy Hội xúc tiến nhân quyền Đài Loan, nhóm viện trợ Lý Minh Triết v.v... sẽ tổ chức hoạt động, tuy hiện nay không thể trình bày rõ nội dung hoạt động, nhưng ông kêu gọi các giới hãy tiếp tục quan tâm vụ việc Lý Minh Triết.

 

Lệ Phương