QR Code

Hỗ trợ khởi nghiệp quốc tế, Sở phát triển thanh niên quy hoạch trại sáng tạo và khởi nghiệp

2018-02-12

Năm ngoái, Sở phát triển thanh niên thuộc Bộ giáo dục Đài Loan cùng với 26 công ty sáng tạo từng tham gia “Chương trình khởi nghiệp dành cho sinh viên tốt nghiệp cao đẳng” đến giao lưu tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia, thông qua việc thăm viếng các doanh nghiệp địa phương, tổ chức triển lãm v.v..., ngoài để cho giới trẻ Đài Loan tìm hiểu thị trường của các nước mục tiêu chính sách hướng nam mới, cũng để cho các nước mục tiêu chính sách hướng nam mới nhìn thấy năng lượng sáng tạo của giới trẻ Đài Loan.

 

Ngày 12/2, Sở phát triển thanh niên cho biết, năm ngoái, Sở phát triển thanh niên đã dẫn các công ty đang trong giai đoạn đầu kinh doanh đến các nước mục tiêu của chính sách hướng nam mới để mở rộng cơ hội thương mại, năm nay, Sở sẽ điều chỉnh lại mô thức, đổi thành hợp tác với các trường cao đẳng, để cho sinh viên các trường cao đẳng của các nước mục tiêu chính sách hương nam mới đến Đài Loan, tham gia trại sáng tạo và khởi nghiệp dành cho giới trẻ với thời gian từ 8-10 ngày, cùng lập nhóm với giới trẻ Đài Loan, trong thời gian đi học là có thể triển khai kế hoạch hợp tác xuyên quốc gia.

 

Trưởng phòng của Sở phát triển thanh niên Thái Quân Bình cho biết, trại sáng tạo và khởi nghiệp này dự tính sẽ tổ chức 1 buổi tọa đàm tại trường đại học khoa học và công nghệ Đài Loan và trường đại học khoa học và công nghệ Cao Hùng, đối tượng là sinh viên đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, hiện nay dự tính sẽ cung cấp 20 sinh viên Đài Loan và 20 sinh viên các nước mục tiêu chính sách hướng nam mới tham gia.

 

Thái Quân Bình nói : Chúng tôi cũng sẽ dẫn họ đến một số nơi khởi nghiệp hoặc một vài công ty ở Đài Loan, để cho họ tìm hiểu thị trường của Đài Loan, và dĩ nhiên nếu họ đồng ý, sau khi tốt nghiệp có thể đến Đài Loan khởi nghiệp, hoặc nếu sinh viên Đài Loan muốn tìm cơ hội tốt, cũng có thể đến các nước mục tiêu của chính sách hướng nam mới để khởi nghiệp.

 

Thái Quân Bình còn cho biết, Sở phát triển thanh niên sẽ thông qua các trường chị em của các nước mục tiêu chính sách hướng nam mới của trường đại học khoa học công nghệ Đài Loan và Cao Hùng, bao gồm Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan và Indonesia v.v..., để tuyên truyền hoạt động, dự tính sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký vào tháng 3, tháng 4.

 

Lệ Phương