QR Code

Năm nay tiếp tục tổ chức Chương trình giao lưu đại sứ thanh niên nông nghiệp hướng Nam mới lần thứ 2

2018-02-14

Theo kết quả điều tra dân ý do Bộ Ngoại giao công bố gần đây, có khoảng 90% người dân trong số được điều tra thăm do tán thành việc chính phủ tiếp tục tổ chức các chương trình giao lưu thanh niên trong đó có giao lưu đại sứ nông nghiệp, thêm vào đó vì Chương trình giao lưu đại sứ nông nghiệp hướng Nam mới lần thứ nhất do Bộ Ngoại giao và Ủy ban nông nghiệp kết hợp tổ chức vào năm 2017 đạt hiệu quả vượt dự kiến, vì vậy quyết định năm nay tiếp tục triển khai tổ chức kế hoạch này .

 

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lý Hiến Chương nói: “Chương trình giao lưu đại sứ nông nghiệp hướng Nam mới chủ yếu là để giúp thế hệ thanh niên Đài Loan thuộc các lĩnh vực nông nghiệp liên quan thiết lập mối quan hệ quốc tế, kích thích năng lượng sáng tạo và khởi nghiệp, đồng thời phát huy ưu thế nông nghiệp của Đài Loan, cũng hy vọng thông qua kế hoạch này có thể thiết lập mối quan hệ tạo ra lợi ích chung trong lĩnh vực nông nghiệp với 18 quốc gia mục tiêu của chính sách hướng Nam mới.

 

Hiện tại Bộ Ngoại giao và Ủy ban nông nghiệp đã triển khai thảo luận liên bộ ngành và đi đến quyết định, số người của đoàn giao lưu cũng giống năm ngoái là 30 người, nhưng sẽ quy hoạch để có nhiều công chức trẻ tuổi tham dự vào kế hoạch này, tương tự cũng chọn 2 quốc gia, 30 người sẽ được chia làm 2 đoàn tới thăm hai quốc gia khác nhau.

 

18 quốc gia mục tiêu của chính sách hướng Nam mới bao gồm New Zealand, khu vực Nam Á và khu vực Đông Nam Ná, giai đoạn hiện tại sẽ tới thăm các nước ở khu vực Đông Nam Á trước; đoàn đại sứ thanh niên nông nghiệp lần thứ nhất tới thăm Indonesia, Philippines.

Hải Ly