QR Code

Ủy viên chính vụ Đường Phụng chia sẻ xu thế phát triển sáng tạo của xã hội Đài Loan qua video clip tại Diễn đàn đô thị thế giới

2018-02-14
  • Ủy viên chính vụ Viện Hành chính Đài Loan Đường Phụng tham dự “Diễn đàn đô thị thế giới

    Ủy viên chính vụ Viện Hành chính Đài Loan Đường Phụng tham dự “Diễn đàn đô thị thế giới" qua video clip

    Ủy viên chính vụ Viện Hành chính Đài Loan Đường Phụng lại một lần nữa thông qua phương thức quay video clip để tham dự “Diễn đàn đô thị thế giới” do Chương trình Nhân cư Liên Hiệp Quốc (UN-Habitat) tổ chức diễn ra tại Malaysia.

Tiếp theo việc vào tháng 12 năm ngoái tham dự “Diễn đàn chính phủ internet” - là hội nghị chính thức của Liên hiệp quốc thông qua phương thức trực tuyến từ xa, thì gần đây Ủy viên chính vụ Viện Hành chính Đài Loan Đường Phụng lại một lần nữa thông qua phương thức quay video clip để tham dự “Diễn đàn đô thị thế giới” do Chương trình Nhân cư Liên Hiệp Quốc (UN-Habitat) tổ chức diễn ra tại Malaysia.

 

Vào ngày 13-2 bà Đường Phụng công bố đoạn video clip này trên Facebook và đăng bài viết kèm theo cho biết, rất vui khi nhận được lời mời của “Diễn đàn đô thị thế giới” mời chia sẻ về xu hướng phát triển sáng tạo của xã hội Đài Loan thông qua cách gửi video clip

 

Trong đoạn clip này ủy viên Đường Phụng áp dụng phương thức báo cáo bằng tiếng Anh chỉ ra rằng, các doanh nghiệp xã hội sẽ thông qua mô hình thương mại để giải quyết vấn đề xã hội, cũng chia sẻ xu thế phát triển sáng tạo của xã hội Đài Loan, bao gồm việc thành lập Trung tâm thí nghiệm sáng tạo xã hội. Hàng tuần bà đều tới trung tâm này giao lưu với dân chúng.

 

Trong bài viết bà Đường Phụng cũng cho biết, Đài Loan bất kể về phát triển doanh nghiệp xã hội hoặc đột phá về sáng tạo xã hội, đều có rất nhiều điều có thể chia sẻ, để mọi người có thể học tập.

 

Bà nói, Liên hiệp quốc đề ra 17 mục tiêu phát triển bền vững, không những là viễn cảnh chung mà toàn nhân loại đều hướng tới, mà cũng trở thành cơ hội để Đài Loan cống hiến cho cộng đồng quốc tế, tăng cường sự liên kết đa quốc gia.

 

Diễn đàn đô thị thế giới là dịp hội tụ các vị quan chức chính phủ, thành viên của các tổ chức NGO và các chuyên gia học giả, để thảo luận các vấn đề về sự phát triển bền vững của đô thị.

Hải Ly