QR Code

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đài phát thanh RTI đảm nhậm người phát ngôn của phái đoàn dự Diễn đàn châu Á BOAO

2018-03-04

Người phát ngôn Văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Hoa lục địa bà Phạm Lệ Thanh chứng thực cho việc Phó Tổng thống Đài Loan ông Ngô Đôn Nghĩa sẽ dùng danh nghĩa Cố vấn tối cao của Quỹ thị trường chung hai bờ (Cross-Straits Common Market Foundation) của Đài Loan đến dự cuộc họp hàng năm của Diễn đàn BOAO 2012.

 

Nhằm vào Ông Ngô Đôn Nghĩa sẽ đi dự Diễn đàn BOAO 2012, ngày 29-2, người phát ngôn Phủ tổng thống Phạm Khương Thái Cơ phát biểu rằng Diễn đàn BOAO là Diẫn đàn kinh tế mang tính Quốc tế, phái đoàn Đài Loan được họp chung với các phái đoàn tại Diễn đàn, trớ giúp triển khai cơ hội giao lưu hợp tác và hình ảnh trên Quốc tế.

 

Ngày 29-2, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đài phát thanh RTI ông Trương Vinh Cung đảm nhậm người phát ngôn của phái đoàn này cho biết, hiện nay xác thật việc sẽ sắp xếp Ngô Đôn Nghĩa gặp gỡ Lý Khắc Cường có lẽ là Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Hoa lục địa sau này, tin rằng sẽ trợ giúp quan hệ hai bờ Eo biển tác động tốt đẹp.

 

Sáng ngày 29-2, ông Trương Vinh Cung đã trả lời cho biết, Ngô Đôn Nghĩa sẽ với tư cách Trưởng đoàn danh dự của phái đoàn Đài Loan đi dự Diễn đàn BOAO. Ông Trương Vinh Cung cũng chứng thực việc ông sẽ đảm nhậm người phát ngôn của phái đoàn Đài Loan, cùng với đoàn đi dự Diễn đàn BOAO.

 

Ngoài ra, theo nhân sĩ thạo tin cho biết, ngoài ông Trương Vinh Cung hiểu về sự vụ hai bờ Eo biển ra, Văn phòng Ngô Đôn Nghĩa cũng mời ông Trần Triết Minh, nhà văn chuyên mục có bút danh là Công Tôn Sách đi theo đoàn, có lẽ phụ trách về công tác liên hệ phương tiện truyền thông báo chí.

 

Ông Trương Vinh Cung chỉ ra rằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Từ thiện Quốc Thái Cathay ông Tiền Phục vẫn sẽ đảm nhậm Trưởng đoàn, vì ông Ngô Đôn Nghĩa có tư cách đặc biệt, sẽ dùng tư cách “Trưởng đoàn danh dự” để dự Diễn đàn BOAO.

 

Ông Trương Vinh Cung chỉ ra rằng, Diễn đàn BOAO rất quan trọng, nó là một tổ chức nhiều bên được lãnh đạo bởi các nước châu Á, nhất là sự đóng góp của các nước châu Á cho nền kinh tế thế giới càng ngày càng quan trọng, đa phần nhân sĩ đến dự là các nhà lãnh đạo quốc gia châu Á đương nhiệm hoặc mãn nhiệm, các Bộ trưởng, không hạn định là nhân sĩ quốc gia châu Á, vì vậy phía Đài Loan có thể tham gia Diễn đàn BOAO, tin rằng chắc chắn sẽ trợ giúp nâng cao tầm nhìn của Đài Loan.

 

Người phát ngôn Văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Hoa lục địa bà Phạm Lệ Thanh đã chứng thực trong buổi họp báo theo thông lệ vào sáng ngày 29-2, về việc Ngô Đôn Nghĩa sẽ dùng danh nghĩa Cố vấn tối cao của Quỹ thị trường chung hai bờ, thể theo lời mời đến dự cuộc họp hàng năm của Diễn đàn châu Á BOAO 2012./.                         Hoàn Lam