QR Code

Thành phố Tân Bắc đào tạo tân di dân trở thành hướng dẫn viên.

2018-03-13
  • Đào tạo hướng dẫn viên du lịch tiếng Đông Nam Á.

    Đào tạo hướng dẫn viên du lịch tiếng Đông Nam Á.

    Thành phố Tân Bắc đào tạo hướng dẫn viên du lịch tiếng Đông Nam Á.

Nhằm phối hợp chính sách Hướng nam mới và các tour du lịch thành phố Tân Bắc, 2 năm gần đây chính quyền thành phố Tân Bắc đã đào tạo 23 tân di dân biết tiếng Việt, tiếng Indonesia, Malysia trở thành các hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Chính quyền thành phố Tân Bắc còn đưa ra các tour du lịch 1 ngày với các điểm du lịch tại Dã Liễu và Tam Hiệp, hy vọng qua đây có thể bồi dưỡng nhân tài để phát triển du lịch của thành phố Tân Bắc.

 

Để cho các hướng dẫn viên có kinh nghiệm dẫn đoàn thực tế, cục Du lịch đã qui hoạch hai tour “ Dã Liễu – Kim Sơn – Đạm Thủy”; “ Phố cổ Tâm Hiệp, Oanh Ca” để cho các hướng dẫn viên vừa mới kết thúc lớp huấn luyện có thể thực hành ngay, họ sẽ dùng ngôn ngữ quen thuộc của mình để giới thiệu nét đẹp của thành phố Tân Bắc cho du khách.

 

Cục Du lịch cho biết, các tour này được tổ chức từ ngày 14/4 đến cuối tháng 6, mỗi đoàn chỉ nhận 30 du khách, tổng cộng chỉ nhận 540 khách mà thôi. Giá tuor là 1300 đài tệ, hoan nghênh tân di dân cư ngụ tại Đài Loan, du khách Đông Nam Á và đoàn thể cơ quan đăng ký tham gia.

 

Tố Kim