QR Code

Trung Quốc thu hút nhân tài của Đài Loan. Ủy ban Trung Hoa lục địa: Không được liên quan đến chính trị.

2018-03-13

Trung Quốc đưa ra những ưu đãi với hy vọng thu hút nhân tài của Đài Loan, khích lệ giáo viên ưu tú của Đài Loan sang Trung Quốc dạy học.... Ủy ban Trung Hoa lục địa nói rõ, giáo viên Đài Loan nếu tham gia kế hoạch nghiên cứu với Trung Quốc thì không được đảm nhiệm chức vụ trong đảng và quân đội của Trung Quốc, nếu có sẽ bị điều tra xét xử.

 

Bộ trưởng giáo dục Phan Văn Trung cho biết, nếu dùng chuyên án để tham dự kế hoạch của Trung Quốc thì nó thuộc trong qui định rõ ràng của pháp luật. Theo qui định của pháp luật hiện hành về luật Quan hệ nhân dân hai bờ eo biển thì giáo viên tại chức của các trường đại học hay trung học chuyên nghiệp của Đài Loan không được sang Trung Quốc dạy học chính thức hay dạy thêm.

 

Ủy ban Trung Hoa lục địa còn nói rõ, theo qui định của điều 33 luật Quan hệ nhân dân hai bờ eo biển thì dân chúng Đài Loan không được gia nhập trở thành thành viên của đảng, quân đội Trung Quốc và điều thứ 90 của bộ luật này cũng ghi rõ trừng phạt có liên quan. Chính phủ Đài Loan rất quan tâm đến vấn đề này và thận trọng đánh giá xem việc này có ảnh hưởng đến ngành nghề và nhân tài của Đài Loan hay không.

 

Tố Kim