QR Code

Đài Loan Anh Quốc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, khởi động giao lưu ngành nghề sáng tạo

2018-03-14
  • Đài Loan Anh Quốc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, khởi động giao lưu ngành nghề sáng tạo

    Đài Loan Anh Quốc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, khởi động giao lưu ngành nghề sáng tạo

    Trưởng ban cố vấn khoa học thuộc Bộ ngoại giao Anh Quốc ngài Robin Grimes sẽ đến Đài Loan chủ trì kế hoạch đào tạo nghiên cứu viên ngành nghề sáng tạo(Ảnh CNA)

Để thúc đẩy tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa hai nước Đài Loan và Anh Quốc, Văn phòng đại diện Anh Quốc tại Đài Loan ngày 14/3 biểu thị, bắt đầu từ tuần sau tuyên bố khởi động “Kế hoạch đào tạo nghiên cứu viên ngành nghề sáng tạo”, Trưởng ban cố vấn khoa học thuộc Bộ ngoại giao Anh Quốc ngài Robin Grimes sẽ đến Đài Loan chủ trì kế hoạch.

 

Văn phòng đại diện Anh Quốc tại Đài Loan biểu thị, vào ngày 21/3 sắp tới sẽ công bố khởi động “Kế hoạch đào tạo nghiên cứu viên ngành nghề sáng tạo”, dự kiến Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân sẽ nhận lời mời tham dự và phát biểu.

 

Văn phòng đại diện Anh Quốc cho biết, kinh phí hạng mục hợp tác sẽ được trích từ ngân sách chính phủ, ủng hộ nghiên cứu viên ngành nghề sáng tạo Đài Loan, hy vọng từ đó tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa Đài Loan và Anh Quốc. Trưởng ban cố vấn khoa học thuộc Bộ ngoại giao Anh Quốc ngài Robin Grimes sẽ công bố kế hoạch chi tiết vào ngày 21/3 sắp tới.

 

Theo thông tin từ Văn phòng đại diện Anh Quốc tại Đài Loan thông báo, Trưởng ban cố vấn khoa học thuộc Bộ ngoại giao Anh Quốc ngài Robin Grimes sẽ đáp chuyến bay đến thăm Đài Loan từ ngày 20/3 đến 22/3, ngoài nghiệm vụ tuyên bố nội dung hạng mục hợp tác, ông sẽ thực hiện chuyến thăm Ủy ban phát triển Quốc gia, Bộ Khoa học Kỹ thuật, và đơn vị Viện nghiên cứi Trung ương, đồng thời dự kiến sẽ thăm một số ngành công nghiệp tinh vi của Đài Trung. Sau đó ngài Robin Grimes còn có buổi diễn thuyết tại Viện nghiên cứu Trung ương và Trường Đại học Thành Công.

 

Tường Vy