QR Code

Tăng cường thắt chặt Luật bảo vệ bí mật quốc gia

2018-03-14
  • Bộ trưởng Bộ Pháp vụ Khưu Thái Tam

    Bộ trưởng Bộ Pháp vụ Khưu Thái Tam

    Bộ trưởng Bộ Pháp vụ Khưu Thái Tam(Ảnh CNA)

Theo Luật bảo vệ cơ mật quốc gia hiện hành, tuy đã có quy định kiểm soát xuất cảnh đối với nhân viên chuyển giao bí mật Quốc gia đã từ chức hoặc nghỉ hưu trong thời gian chưa đủ 3 năm, cơ quan phê duyệt bí mật Quốc gia phải dựa vào từng trường hợp để rút ngắn hoặc kéo dài thời gian kiểm soát, tuy nhiên các cơ quan khác thường áp dụng cơ chế rút ngắn thời gian quản chế xuất cảnh .

 

Để tăng cường cơ chế kiểm soát xuất cảnh đối với nhân viên có dính líu đến các vụ việc tiết lộ bí mật, Ủy ban tư pháp quản lý luật thuộc Viện Lập pháp ngày 14/3  đã tiến hành xem xét "Bản Dự thảo Luật bảo vệ bí mật quốc gia" để sửa đổi thời gian kiểm soát xuất cảnh trong vòng 3 năm đối với nhân viên tiết lộ bí mật chỉ có thể kéo dài chứ không được phép rút ngắn. Bộ Pháp vụ tin rằng các sửa đổi này sẽ phù hợp với quy định hạn chế thời gian sang Trung Quốc có trong Điều lệ quan hệ nhân dân hai bờ eo biển, đồng thời có thể giảm tranh chấp về quy định kiểm soát xuất cảnh đối với nhân viên tiết lộ bí mật.

 

Bộ trưởng Bộ Pháp vụ Khưu Thái Tam nói: “Bộ Nội chính vào ngày 29/11/2016 đã cho mời các đơn vị như Bộ Pháp vụ, Cục An ninh Quốc gia, Bộ ngoại giao v.v, mở Hội nghị thảo luận cơ chế quản lý quy định xuất cảnh dành cho công nhân viên chức trong đó bao gồm quân nhân phục vụ trong quân đội, kết quả hội nghị dựa trên mục đích chính sách đã sửa đổi quy định thời hạn kiểm soát xuất cảnh chỉ có thể kéo dài không được phép rút ngắn, vì thế Bộ Pháp vụ dựa theo hạng mục thứ 2 điều thứ 26 quy định sau này chỉ được kéo dài thời hạn, không được phép rút ngắn.”

 

Ngoài ra, để đối phó với các trường hợp gián điệp gần đây, cũng như ngăn chặn hiệu quả các trường hợp rò rỉ, chuyển giao, hoặc thu thập bí mật nhà nước và ngăn chặn sự xuất hiện của tội phạm gián điệp, một số ủy viên lập pháp đã đề xuất các sửa đổi luật với hình phạt nặng hơn nhằm tăng cường thắt chặt phòng tránh tiết lộ bí mật quốc gia ra nước ngoài, Trung Quốc , Hồng Kông và Ma Cao. Người tiết lộ bí mật có thể chịu hình phạt tăng thêm một phần hai án phạt, Bộ Pháp vụ cũng đồng ý với phương hướng sửa đổi này.

Tường Vy