QR Code

Ông Hầu Hữu Nghi thắng trong kết quả thăm dò sơ bộ đề cử ứng cử viên thị trưởng thành phố Tân Bắc của Đảng Quốc dân

2018-04-06
  • Ông Hầu Hữu Nghi thắng trong kết quả thăm dò sơ bộ đề cử ứng cử viên thị trưởng thành phố Tân Bắc của Đảng Quốc dân

    Ông Hầu Hữu Nghi thắng trong kết quả thăm dò sơ bộ đề cử ứng cử viên thị trưởng thành phố Tân Bắc của Đảng Quốc dân

    Ông Hầu Hữu Nghi thắng trong kết quả thăm dò sơ bộ đề cử ứng cử viên thị trưởng thành phố Tân Bắc của Đảng Quốc dân

    Sáng ngày 6/4 Đảng Quốc dân công bố kết quả thăm dò sơ bộ về ứng cử viên chức thị trưởng thành phố Tân Bắc được tổ chức từ ngày 3/4-5/4, theo đó ông Hầu Hữu Nghi đã dẫn đầu cuộc đua, kế đến là cựu Huyện trưởng huyện Đài Bắc Chu Tích Vĩ, đứng vị trí thứ ba là cựu nghị sĩ thành phố Tân Bắc Kim Giới Thọ.

 

    Chủ nhiệm Uỷ ban phát triển các tổ chức thuộc Đảng Quốc dân Lý Triết Hoa cho biết, kết quả cuộc thăm dò sơ bộ sẽ chuyển sang cuộc họp Uỷ ban Thường vụ Trung ương Đảng được tổ chức vào ngày 11/4, chính thức hoàn thành công tác đề cử.

 

    Ông Lý Triết Hoa nói: “Kết quả của cuộc thăm dò, vừa mới được thống kê xong, đứng đầu danh sách đề cử là ông Hầu Hữu Nghi, thứ hai là ông Chu Tích Vĩ và thứ ba là ông Kim Giới Thọ. Căn cứ vào kết quả trưng cầu dân ý, Đảng bộ thành phố Tân Bắc sẽ mở cuộc họp vào tuần sau và sẽ báo cáo kết quả lên Uỷ ban thẩm xét đề cử Trung ương, sau khi đơn vị này thẩm xét xong sẽ chuyển sang Uỷ ban Thường vụ Trung ương Đảng hoàn tất công tác đề cử ứng cử viên thị trưởng thành phố Tân Bắc trong nội bộ Đảng.”

 

    Đối với kết quả thăm dò sơ bộ, ông Chu Tích Vĩ cho biết, tôn trọng quyết định của thị dân thành phố Tân Bắc, ông cũng kêu gọi Đảng Quốc dân nên đoàn kết để giành được thắng lợi trong cuộc tranh cử vào cuối năm nay.

 

    Ông Hầu Hữu Nghi cho biết, cuộc tranh cử sẽ rất gay go, chỉ có thể giành thắng lợi mới có thể báo đáp lại sự ủng hộ của người dân thành phố. Ông cũng cho biết, Đảng Dân tiến chấp chính đã khiến cho nhiều người thất vọng, Đảng Quốc dân cũng cần phải dũng cảm đứng lên, tạo cho người dân một sự lựa chọn khác, ông nói sau này sẽ kề vai sát cánh với tất cả các nghị sĩ thành phố Tân Bắc, giành thắng lợi trong cuộc bầu cử cơ sở, giành hơn phân nữa số ghế trong Hội đồng nhân dân thành phố.

 

Bích Ngân