QR Code

Giải văn học dành cho tân di dân và lao động di trú lần thứ 5 mở rộng đối tượng tham gia

2018-04-16

Giải văn học dành cho tân di dân và lao động di trú lần thứ 5 bắt đầu khởi động, ngày 16/4, người phát khởi Giải văn học dành cho tân di dân và lao động di trú là ông Trương Chính, cho biết, mục đích ban đầu của việc đưa ra Giải văn học này là hy vọng di dân mới và lao động di trú tại Đài Loan có thể thông qua sự sáng tác văn học, nói lên tiếng nói tự đáy lòng của mình, để cho xã hội Đài Loan nghe được tiếng nói của họ, có cơ hội tìm hiểu hoàn cảnh của họ, nhìn thấy được xã hội Đài Loan trong mắt của họ, Trương Chính cho rằng, sau 4 lần tổ chức, thật sự là đã đạt được mục đích đã đề ra.

 

Do hiệu quả khá tốt, cho nên năm nay ban tổ chức muốn mở rộng phạm vi tham gia, xét cho cùng, nước nào cũng có hiện tượng dân nhập cư và lao động di trú, do đó, Ban tổ chức quyết định hợp tác với Singapore, Malaysia, Hồng Kông và Macau, mời dân nhập cư, lao động di trú ở 4 nước này dùng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia và tiếng Philippines đăng ký tham gia.

 

Trương Chính biểu thị : Tuy tại Đài Loan chúng tôi là một nhóm người có sức ảnh hưởng rất nhỏ, kinh phí cũng không nhiều, nhưng chúng tôi có thể phát động một hoạt động như thế này, tôi cảm thấy đây không phải là sự so sánh giữa văn học với văn học, nhưng ít nhất cũng để cho những người này có cơ hội nói lên tiếng nói của họ, sau đó chúng ta so sánh và hãy đồng cảm với họ.

 

Trương Chính cho hay, thật ra ở Singapore cũng  có tổ chức giải thưởng thơ văn cho lao động di trú, nhưng chủ yếu là sáng tác thơ, còn Hồng Kông thì thông qua Tổ chức phi chính phủ, hỗ trợ lao động di trú xuất bản tác phẩm văn học của họ, giờ đây, giải thưởng văn học dành cho tân di dân và lao động di trú ở Đài Loan mở rộng đối tượng tham gia, mở rộng đến các nước châu Á khác, rất có ý nghĩa.

 

Để phối hợp với sự thay đổi của Giải thưởng văn học năm nay, Ban giám khảo ngoài Đài Loan ra, còn có các chuyên gia của Singapore, Malaysia và Hồng Kông v.v..., còn về phần thành viên ban giám khảo tiếng mẹ đẻ, sẽ bao gồm những người chuyên ngành điện ảnh, văn học, bình luận... của Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Nhưng chỉ có một giải nhất, tiền thưởng là 100.000 Đài tệ.

 

Lệ Phương