QR Code

Hết hạn báo danh tham dự WHA. Trần Thời Trung: Tiếp tục tranh thủ tham gia.

2018-05-08

WHA sẽ mở họp vào ngày 21/5 tới tại Geneva – Thụy Sĩ, thời hạn báo danh tham dự trên mạng là ngày 7/5. Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan cho biết, nước ta chưa nhận được thư mời tham dự WHA, hiện nay vẫn thông qua các nước bang giao và các quốc gia có cùng quan niệm thương lượng với WHO, cũng tích cực sắp xếp hội nghị, luận đàn song phương. Cơ quan chính phủ, dân sự và kiều bào sẽ cùng đứng bên nhau lên tiếng tại Geneva.

 

Bộ trưởng Trần Thời Trung nói: “ Phải tích cực tranh thủ, phải nhờ những quốc gia có cùng quan niệm với chúng ta lên tiếng giúp, kiều bào, cơ quan chính phủ và dân sự Đài Loan cùng sát cánh bên nhau. Tất cả đều y theo kế hoạch của chúng ta mà thực hiện, hy vọng có thể đưa ra kiến nghị tích cực cho WHO, để chúng ta có thể tham dự WHA.”

 

Hứa Minh Huy- tổ hợp tác Quốc tế cho biết, Bộ Y tế và Phúc lợi sẽ tổ chức 4 diễn đàn: “ Sức khỏe toàn dân”, “ Chăm lo sức khoẻ cho dân tộc nguyên trú không bình đẳng”, Chăm sóc răng miệng cho người cao niên”, “ Sử dụng kháng sinh và phòng dịch”. Bộ Ngoại giao cũng sẽ tổ chức “ Diễn đàn y học Quốc tế”, chia sẻ kinh nghịêm thành quả điều trị y tế khi khám trị bệnh viện trợ cho các nước. Hứa Minh Huy nói : “ Bộ trưởng đã tuyên bố, vẫn dẫn đoàn sang Geneva, vì trong thời gian đại hội các quan chức y tế quan trọng của toàn thế giới, các tổ chức NGO đều tụ hợp về đây, cho nên chúng ta có thể cùng họ tiến hành hội đàm song phương và tổ chức nhiều diễn đàn khác.”

 

Phát ngôn viên Hiệp hội TAIUNA, Tăng Tông Khải nói, triển lãm bệnh viện vô biên giới do đoàn thể dân sự Đài Loan tổ chức sẽ mở cuộc họp báo quốc tế vào ngày 18/5 tại Geneva, giới thiệu cho giới truyền thông biết sự tiến bộ và sự cống hiến của ngành y Đài Loan đối với quốc tế ra sao. Ngày 19/5 sẽ mở cuộc họp báo quốc nội và ngày 20/5 sẽ tổ chức hoạt động đi bộ.

 

Tố Kim