QR Code

Mở rộng phạm vi phát trợ cấp nuôi con, cha mẹ có con từ 0 đến 4 tuổi mỗi tháng được lĩnh 2500 Đài tệ

2018-05-16

Để khuyến khích cổ vũ người dân Đài Loan sinh con, vào ngày 16-5 Thủ tướng Lại Thanh Đức đưa ra chính sách mở rộng phát trợ cấp nuôi con. Sau này các gia đình có mức thuế suất thuế thu nhập tổng hợp dưới 20%, mà chưa lĩnh trợ cấp xin nghỉ việc không lương để nuôi con, hoặc chưa sử dụng các hạng mục phục vụ công công như gửi con tại nhà trẻ, mẫu giáo công cộng, hoặc gửi con cho bảo mẫu được nhà nước trợ cấp, thì những cha mẹ có con trong độ tuổi từ 0 đến 4 tuổi hàng tháng sẽ được lĩnh 2.500 Đài tệ tiền trợ cấp nuôi con. Chế độ mới này sẽ chính thức được thực thi từ tháng 8 năm 2019, tới khi đó sẽ có khoảng trên 530.000 được hưởng lợi ích.

 

Ủy viên chính vụ Lâm Vạn Ức nói: “Vì chúng tôi hy vọng có thể gỡ bỏ gánh nặng cho phụ huynh, nên đã nới lỏng điều kiện, tuy nhiên điều khoản sự chênh lệch giàu nghèo vẫn còn tồn tại. Nếu cha mẹ không đưa con tới các cơ sở nhà trẻ mẫu bán công cộng hoặc các cơ sở sắp trở thành cơ sở công cộng, mà tự chăm sóc con, thì chúng tôi sẽ triển khai mở rộng áp dụng mức trợ cấp nuôi con mỗi tháng là 2.500, tính ra một năm trợ cấp 30.000 Đài tệ.”

 

Gia đình có thu nhập trung bình thấp có trẻ em trong độ tuổi từ 0-2 tuổi sẽ trợ cấp cho mỗi trẻ 1 năm 48.000 Đài tệ, gia đình có thu nhập thấp sẽ được trợ cấp 60.000 Đài tệ/năm. Nếu sinh con thứ 3 trở lên, chính phủ sẽ phát trợ cấp mỗi trẻ một năm 12.000 Đài tệ. Theo ước tính của Viện Hành chính, sau khi mở rộng đối tượng phát trợ cấp nuôi con, nguồn ngân sách cần trợ cấp tới năm 2020 là khoảng 22,9 Tỷ Đài tệ.

Hải Ly