QR Code

Điều tra dân ý: càng trẻ tuổi càng hy vọng thái độ của chính phủ đối với Trung Quốc phải cứng rắn hơn

2018-06-10

Đối với chuyển biến trong mỗi quan hệ tương tác giữa hai bờ eo biển trong thời gian gần đây, cũng như đối với động tác của phía Trung Quốc mời đông đảo những người thuộc phe đảng Quốc Dân và những người dân thuộc tầng lớp cơ sở của Đài Loan tham dự “Diễn đàn eo biển”, gần đây “Hiệp hội chính sách hai bờ eo biển” tiến hành một mục điều tra dân ý, cũng cho mời ủy viên lập pháp đảng Dân Tiến La Chí Chính và giáo sư Phạm Thế Bình, Khoa chính trị Trường đại học sự phạm Đài Loan cùng các nhà chuyên gia học giả tiến hành giải nghĩa phân tích về kết quả của mục điều tra này được công bố vào ngày 10-6.

 

Theo giáo sư Phạm Thế Bình chỉ ra, qua điều tra dân ý này có thể thấy được, dân ý chủ lưu của Đài Loan gồm có 4 điểm đó là: “Thân Mỹ, phản Trung, cứng rắn, độc lập”, nói một cách khác, dân ý chủ lưu ngoài lập trường thiên về Trung Quốc, cũng bày tỏ cảm thấy rất chán ghét việc Trung Quốc áp dụng văn công võ hách đối với Đài Loan, hơn nữa tuổi càng trẻ, thì càng thân Mỹ, càng phản đối Trung Quốc, càng hy vọng chính phủ phải cứng rắn.

 

Mục điều tra dân ý này ủy quyền cho Trung tâm điều tra dân ý quyết sách thực hiện vào 2 ngày 8 và ngày 9-6, lấy đối tượng chủ yếu là điện thoại các gia đình thuộc khu vực Đài Loan, áp dụng biện pháp gọi bất kỳ, trong điều kiện mức độ niềm tin là 95% và độ dung sai là 3%, với số lượng 1.070 điều tra có kết quả.

 

Hải Ly