QR Code

Đả kích tin tức giả, Viện Hành chính: phải tính đến cả tự do ngôn luận và an ninh quốc gia

2018-06-10

Ủy viên lập pháp đảng dân tiến Khưu Chí Vỹ và một số ủy viên lập pháp khác nêu đề xuất sửa đổi “Luật bảo vệ trật tự xã hội”, để phạt nặng những người reo rắc loan báo tin tức, thông tin giả, đã dấy lên làn sóng tiếng nói cho rằng như vậy là xâm phạm quyền tự do ngôn luận.

 

Vào ngày 10-6, Phó phát ngôn viên của Viện Hành chính Đinh Doãn Cung tháp tùng Thủ tướng Lại Thanh Đức tới dự: “Diễn đàn kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm huấn luyện phẫu thuật ít xâm lấn Ircad Taiwan”, trả lời câu hỏi của phương tiện truyền thông đặt ra về vấn đề tin tức giả, ông Đinh Doãn Cung cho biết, mạng internet lan truyền những tin tức giả không đúng sự thật, mức độ nếu gây sự hỗn loạn trong xã hội và cân nhắc tới an ninh quốc gia, thì Viện Hành chính sẽ cân nhắc cả về phương diện tự do ngôn luận và an ninh quốc gia, để đưa ra đối sách. Ông Đinh Doãn Cung nói: “ Nhưng một mặt khác, tự do ngôn luận đương nhiên là giá trị mà xã hội dân chủ chúng ta phải bảo vệ, do vậy Viện Hành chính sẽ đưa ra đối sách ứng phó khả thi dựa trên điểm cân bằng giữa tự do ngôn luận và an ninh quốc gia”.

 

Theo ông Đinh Doãn Cung chỉ ra, trên website của Viện Hành chính đã lập một trang xác minh thông tin giả, chỉ là những tin tức có tính gây tranh cái và có vấn đề về độ tin cậy, người dân có thể lên trang này để tra cứ, để có được thông tin trực tiếp đầu tiên về xác minh thông tin thật giả. Ngoài ra trên website của các cơ quan chính phủ như Ủy ban phát triển quốc gia, Ủy ban Trung Hoa lục địa, Ủy ban nông nghiệp cũng sẽ lập các trang xác minh tin tức giả, để cung cấp cho người dân tra cứu.

Hải Ly