QR Code

Phủ Tổng thống mở cửa cho tổ chức chợ phiên bán nông sản phẩm.

2018-07-10

Đầu tháng 7 Phủ Tổng thống Đài Loan mở cửa cho tổ chức hoạt động “Chợ phiên đặc sản nông nghiệp”, một lần nữa cho mời các nhà nông trẻ đến Phủ Tổng thống bày bán các sản phẩm của mình, trưởng thư ký Phủ Tổng thống, bà Trần Cúc cũng đã đến tham dự. Bà Trần Cúc đến rất sớm, bà đi hết các gian hàng, trò chuyện với nông dân, ăn thử các sản phẩm và cũng tự bỏ tiền túi mua dứa và thanh long ruột đỏ.

 

Thanh long ruột đỏ đang vào mùa và năm nay bội thu, mọi người đang quan tâm về giá cả, không biết có bị mất giá hay không. Bà Trần Cúc cho biết, dự đoán không phải nhất định sẽ đúng, bà tin rằng ủy ban Nông nghiệp sẽ có cách ứng phó. Đối với việc dứa thu hoạch quá nhiều chất cao như núi tại hợp tác xã Vân Lâm, bà nói, đó là do việc thu mua và gia công không khớp với nhau, ủy ban Nông nghiệp nên kiểm điểm lại. Trưởng thư ký Trần Cúc nói: “ Tôi cho rằng về phần này thì ủy ban Nông nghiệp nên ra sức hơn trong khâu gia công chế biến, nếu như khâu thu mua nông sản phẩm với khâu gia công chế biến không ăn khớp với nhau thì nông sản sẽ không sao tiêu thụ hết.”  Bà nói thêm: “ Nếu như tin tức không chính xác thì cũng sẽ gây tổn hại cho nông dân và cho cả ủy ban Nông nghiệp.”

 

Trưởng thư ký Trần Cúc còn cho biết, bà là con gái của nhà nông, bà hiểu rất rõ cái khổ cực của nhà nông khi phải xem thời tiết để quyết định thu hoạch hoa màu của mình. Năm nay mưa thuận gió hòa, nông sản phẩm bội thu, bà tin tưởng vào cơ chế trợ giúp nông dân tiêu thụ nông sản của ủy ban Nông nghiệp, nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi sai sót.

 

Tố Kim