QR Code

Lệnh nghỉ bão không thống nhất giữa ba thành phố khiến người lao động tiến thoái lưỡng nan

2018-07-11

6 năm nay, thành phố Đài Bắc, Tân Bắc và Cơ Long đều thống nhất trong quy tắc nghỉ bão, tuy nhiên bão Maria lần này lại có sự khác biệt, thành phố Tân Bắc công bôố lệnh nghỉ bão, nhưng thành phố Đài Bắc và Cơ Long vẫn đi làm bình thường, khiến rất nhiều người lao động tiến thoái lưỡng nan.

 

Cục Lao động thành phố Đài Bắc nhấn mạnh, chỉ cần nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người lao động, hoặc trên đường đi làm có đi ngang qua khu vực có lệnh nghỉ bão, thì người lao động đều được nghỉ làm. Nếu như người lao động nghỉ bão, chủ thuê không được trừ lương, tiền chuyên cần, hoặc yêu cầu làm bù giờ. Cục Lao động cũng hy vọng chủ thuê nên nới lỏng nhận định “tuyến đường đi làm” của người lao động.

 

Còn vấn đề công ty có hỗ trợ thêm tiền tăng ca hay phí giao thông trong ngày nghỉ bão hay không, Cục lao động “kiến nghị” chủ thuê, có thể dựa vào bảng thỏa thuận tiền lương để quyết định, vì theo luật hiện hành, không có quy định điều này.

 

Tường Vy