QR Code

Bộ Ngoại giao: kéo dài thời hạn miễn thị thực thử nghiệm một năm cho công dân Thái Lan, Brunei và Philippines

2018-07-12
  • Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc

    Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc

    Kéo dài thời hạn miễn thị thực thử nghiệm một năm cho công dân Thái Lan, Brunei và Philippines (Ảnh/PV Rti)

Để thực hiện tốt Chính sách hướng Nam mới, ngày 12-7 Bộ Ngoại giao cho biết, giữa các ban ngành liên quan đã đi tới thỏa thuận chung và thông qua sự phê chuẩn của Viện Hành chính, kể từ ngày 1-8 đến ngày 31-7-2019, Đài Loan tiếp tục thử nghiệm miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Thái Lan, Brunei và Philippines.

 

Trong bản tin tiếng Hoa và tiếng Anh của Bộ Ngoại giao ghi rằng, ngày 11-6 Bộ Ngoại giao mở cuộc họp xuyên bộ ngành, cho mời các cơ quan chủ quản về sự vụ bao gồm Ủy ban An ninh Quốc gia, Sở Cảnh chính, Cục Điều tra, Quản lý dịch vụ di dân, du lịch và kinh tế thương mại v.v... cùng bàn thảo đi tới thỏa thuận, trình báo Viện Hành chính phê chuẩn cho gia hạn chương trình miễn visa cho công dân Thái Lan, Brunei, Philippines đến thăm Đài Loan.

 

Bộ Ngoại giao chỉ ra, trên cơ sở thúc đẩy công dân của các nước mục tiêu của Chính sách hướng Nam mới đến Đài Loan du lịch, khảo sát thương mại và xúc tiến quan hệ giao lưu trong dân chúng đã đạt kết quả cụ thể, đồng thời sau khi tham khảo số ngày lưu trú trung bình của các đoàn du lịch, chính phủ quyết định kéo dài thời hạn thử nghiệm miễn thị thực một năm cho công dân Thái Lan, Brunei và Philippines, số ngày được lưu trú là 14 ngày, thời hạn thử nghiệm kéo dài tới ngày 31-7-2019. Khi đó sẽ xem xét kết quả để quyết định có nên gia hạn hay không.

 

Bộ Ngoại giao cho biết, công dân xin miễn visa cần phải hội đủ các điều kiện gồm có, hộ chiếu có hiệu lực trên 6 tháng; vé máy bay (vé tàu) chuyến về hoặc vé máy bay (vé tàu) cho điểm đến kế tiếp và visa có hiệu lực; bản đăng ký đặt phòng hay địa chỉ trong thời gian lưu trú tại Đài Loan, thông tin người liên lạc và giấy chứng nhận tài chính kinh tế thích hợp; đã được đơn vị kiểm tra ở sân bay hay cảng khẩu nhập cảnh chứng nhận không có án tích.

 

Bộ Ngoại giao cho biết, theo thống kê của Cục Du lịch thuộc Bộ Giao thông, số lượng du khách của các nước mục tiêu của Chính sách hướng Nam mới đến thăm Đài Loan năm 2017 đạt 2,28 triệu 4.382 lượt người, so với năm 2016 là 1,78 triệu 9.503 lượt người tăng lên 27,65%.

 

                                                             Minh Hà